Датчици с конектор, 2-проводни AC

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.71.CU1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.72.CU1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.71.CU1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.72.CU1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.71.CU1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.72.CU1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.71.CU1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.72.CU1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.71.CU1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.72.CU1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.71.CU1

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.71.CU1 с конектор за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.72.CU1

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.72.CU1 с конектор за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици с конектор, AC

Представените безконтактни индуктивни датчици завършващи с конектор служат за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.