Датчици с конектор, 2-проводни AC

M12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.71.CU0

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-300mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.72.CU0

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-300mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.71.CU0

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.72.CU0

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.71.CU0

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.72.CU0

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.71.CU0

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.72.CU0

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.71.CU0

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

M30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.72.CU0

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.CU0 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.71.CU0

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.71.CU0 с конектор за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.72.CU0

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС
НОВО / МАРТ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.72.CU0 с конектор за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици с конектор, AC

Представените безконтактни индуктивни датчици завършващи с конектор служат за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.