Датчици с кабел, 2-проводни DC

М12
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-12.61.K

Sn=3.3mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М12
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-12.62.K

Sn=3.3mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,3mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М12
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-12.61.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М12
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-12.62.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-18.61.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-18.62.K

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-18.61.K

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М18
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-18.62.K

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-30.61.K

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 56 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-30.62.K

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 56 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-30.61.K

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 54 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М30
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-30.62.K

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

Цена 54 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-40.61.K

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 58 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик M1-40.62.K

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 58 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-40.61.K

Sn=24mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 56 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

М40
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P1-40.62.K

Sn=24mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

Цена 56 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и ...

Р3-60
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P3-60.61.K

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

Цена 54 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има ...

Р3-60
Индуктивен датчик

Индуктивен датчик P3-60.62.K

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

Цена 54 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици с кабел, DC

Посочените безконтактни индуктивни датчици завършващи с кабел служат за превключване на двупроводни постояннотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.