Цифрови честотомери

FMD6-1 / 12-24V
Цифров честотомер

Цифров честотомер FMD6-1/12-24V

f=(0.05 ÷ 9999.99 Hz), Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

Цена 108 лв. без ДДС

Цифровият честотомер FMD6-1/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30VDC в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип "PNP" ...

FMD6-1 / 220V
Цифров честотомер

Цифров честотомер FMD6-1/220V

f=(0.05 ÷ 9999.99 Hz), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 113 лв. без ДДС

Цифровият честотомер FMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30VDC в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип "PNP" ...

FMD6-1N / 220V
Цифров честотомер

Цифров честотомер FMD6-1N/220V

f=(30.00 ÷ 80.00 Hz), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 113 лв. без ДДС

Цифровият честотомер FMD6-1N/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Служи за измерване на мрежова честота 40÷60Hz при захранващо напрежение 220Vac (опция 110Vac) и не се нуждае от включване на датчик. Честотомерът е предназначен за вграждане в ...

FMD6-2 / 12-24V
Цифров честотомер

Цифров честотомер FMD6-2/12-24V

f=(0.05 ÷ 9999.99Hz), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Цифровият честотомер FMD6-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30VDC в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип PNP ...

FMD6-2 / 220V
Цифров честотомер

Цифров честотомер FMD6-2/220V

f=(0.05 ÷ 9999.99Hz), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият честотомер FMD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30VDC в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип PNP ...

FMD6-2N / 220V
Цифров честотомер

Цифров честотомер FMD6-2N/220V

f=(30 ÷ 80 Hz), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият честотомер FMD6-2N/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване и контролиране на мрежова честота (40÷60Hz). Устройството получава информация за честотата на мрежата от захранващото напрежение. Честотомерът има две изходни релета и могат ...

Цифрови честотомери

Цифровите честотомери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за измерване на честотата на електрическите импулси постъпили на техния вход. Основното предназначение на честотомерите е да визуализират измерената честота върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.