ОПИСАНИЕ НА КАПАЦИТИВНИ ДАТЧИЦИ И СЕНЗОРИ

Безконтактни капацитивни датчици - DC Характеристики

Безконтактните капацитивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, характеристики, правила за монтаж и електрически схеми на свързване.

Безконтактните капацитивни датчици и сензори

Безконтактните капацитивни датчици служат за комутиране на електрически вериги. Действието им се обуславя на капацитивен принцип. При промяна на диелектричната проницаемост пред активната им част изходът им се превключва - електрическата верига се отваря или затваря. Реагират на метални и неметални предмети. Използват се като ниворегулатори на насипни материали. Намират широко приложение при автоматизиране на производствени процеси в хранителновкусовата, хартиената, текстилната и други области на промишлеността.