Индуктивни датчици, 2-проводни AC

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.71.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.72.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.71.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.71.U1M12 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.72.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.71.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.72.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.71.U1

Sn=5.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.72.U1

Sn=5.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.71.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.72.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.71.U1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.72.U1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.71.U1

Sn=6.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 54 44 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.72.U1

Sn=6.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 54 44 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 P1-22.71.U1

Sn=10mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-22.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 P1-22.72.U1

Sn=10mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-22.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.71.U1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.72.U1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.71.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 54 43 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.72.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 54 43 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори, AC

Представените безконтактни индуктивни датчици служат за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.