Индуктивни датчици, 2-проводни AC

M12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.71.U0

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-300mA, M12x56mm

Цена 52 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.U0 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.72.U0

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-300mA, M12x56mm

Цена 52 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.U0 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.71.U0

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-300mA, M12x56mm

Цена 50 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.71.U0 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.72.U0

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-300mA, M12x56mm

Цена 50 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.72.U0 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.71.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.72.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.71.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.72.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.71.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.72.U1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.71.U1

Sn=5.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.72.U1

Sn=5.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.71.U0

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M18x59mm

Цена 52 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.U0 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.72.U0

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M18x59mm

Цена 52 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.U0 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.71.U0

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M18x59mm

Цена 50 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.U0 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.72.U0

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M18x59mm

Цена 50 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.U0 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.71.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.72.U1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.71.U1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.72.U1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Цена 50 40 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори, AC

Представените безконтактни индуктивни датчици служат за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната им част изходът се превключва т.е. електрическата веригата се отваря или затваря. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност на изделията. Използват се при автоматични линии, металорежещи, текстилни, дървообработващи, опаковъчни и други машини, и там където се налага решаването на задачи от автоматизацията при условията на: висока запрашеност, влага, смазочни течности, масла, вибрации и продължителен режим на работа.