Датчици с кабел, 3- 4-проводни DC

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.10.K

Sn=3.5mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.10.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x45mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.11.K

Sn=3.5mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.11.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.12.K

Sn=3.5mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.12.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.20.K

Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.20.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.21.K

Sn=3.5mm, 3-проводен, NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.21.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 M1-12.22.K

Sn=3.5mm, 3-проводен, NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.22.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.10.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.10.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.11.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.11.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.12.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.12.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.20.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.20.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.21.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.21.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М12
Индуктивен датчик М12

Индуктивен датчик М12 P1-12.22.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-12.22.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.10.K

Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.10.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.11.K

Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.11.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.12.K

Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.12.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.20.K

Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.20.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.21.K

Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.21.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 M1-14.22.K

Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-14.22.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.10.K

Sn=5.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.10.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.11.K

Sn=5.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.11.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...