Индуктивни датчици, 2-проводни AC

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 M1-40.71.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 58 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-40.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 M1-40.72.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 58 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-40.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 P1-40.71.U1

Sn=24mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 56 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-40.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 P1-40.72.U1

Sn=24mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 56 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-40.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-40
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-40.71.U1

Sn=4.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

Цена 64 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-40.71.U1 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-40
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-40.72.U1

Sn=4.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

Цена 64 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-40.72.U1 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-60.71.U1

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

Цена 54 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.71.U1 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-60.72.U1

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

Цена 54 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.72.U1 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.71.CU1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М12
Индуктивен датчик М12 с конектор

Индуктивен датчик М12 с конектор M1-12.72.CU1

Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-12.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.71.CU1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.72.CU1

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 65 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.71.CU1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.72.CU1

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.71.CU1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.72.CU1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 69 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.71.CU1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.72.CU1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.CU1 с конектор за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.71.CU1

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.71.CU1 с конектор за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.72.CU1

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, 72x30x15mm

Цена 67 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-60.72.CU1 с конектор за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) ...