Индуктивни датчици, 2-проводни AC

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.71.U1

Sn=6.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 54 44 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.72.U1

Sn=6.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 54 44 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 P1-22.71.U1

Sn=10mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-22.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 P1-22.72.U1

Sn=10mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

Цена 52 42 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-22.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.71.U0

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M30x61mm

Цена 56 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.U0 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.72.U0

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M30x61mm

Цена 56 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.U0 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.71.U0

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, M30x61mm

Цена 54 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.U0 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

M30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.72.U0

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, M30x61mm

Цена 54 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.U0 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.71.U1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 M1-30.72.U1

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-30.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.71.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 54 43 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М30
Индуктивен датчик М30

Индуктивен датчик М30 P1-30.72.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

Цена 54 43 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-30.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 M1-40.71.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 58 46 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-40.71.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 M1-40.72.U1

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 58 46 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-40.72.U1 за променлив ток с цилиндричен метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 P1-40.71.U1

Sn=24mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-40.71.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

М40
Индуктивен датчик М40

Индуктивен датчик М40 P1-40.72.U1

Sn=24mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

Цена 56 45 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-40.72.U1 за променлив ток с цилиндричен пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-40
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-40.71.U0

Sn=4.0mm, 2-проводен, NO, 12-250Vac, 5-400mA, 40x26x12mm

Цена 58 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-40.71.U0 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-40
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-40.72.U0

Sn=4.0mm, 2-проводен, NC, 12-250Vac, 5-400mA, 40x26x12mm

Цена 58 лв. без ДДС
НОВО / ФЕВРУАРИ 2024

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-40.72.U0 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-40
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-40.71.U1

Sn=4.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

Цена 58 46 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-40.71.U1 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...

Р3-40
Правоъгълен индуктивен датчик

Правоъгълен индуктивен датчик P3-40.72.U1

Sn=4.0mm, 2-проводен, NC, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

Цена 58 46 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P3-40.72.U1 за променлив ток с паралелепипеден пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m ...