Индуктивни датчици, 3- и 4-проводни, DC

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.12.K

Sn=5.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.12.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.20.K

Sn=5.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.20.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.21.K

Sn=5.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.21.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М14
Индуктивен датчик М14

Индуктивен датчик М14 P1-14.22.K

Sn=5.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-14.22.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.10.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.10.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.11.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.11.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.12.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.12.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.20.K

Sn=5.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.20.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.21.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.21.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 M1-18.22.K

Sn=5.0mm, 3-проводен, NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 52 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-18.22.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.10.K

Sn=8.0mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.10.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът ...

Р18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.11.K

Sn=8.0mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.11.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.12.K

Sn=8.0mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.12.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.20.K

Sn=8.0mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.20.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.21.K

Sn=8.0mm, 3-проводен, NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.21.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М18
Индуктивен датчик М18

Индуктивен датчик М18 P1-18.22.K

Sn=8.0mm, 3-проводен, NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик P1-18.22.K за постоянен ток с цилиндричен пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.10.K

Sn=6.5mm, 4-проводен, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

Цена 54 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.10.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.11.K

Sn=6.5mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

Цена 54 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.11.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.12.K

Sn=6.5mm, 3-проводен, PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

Цена 54 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.12.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с 3-проводен PVC ...

М22
Индуктивен датчик М22

Индуктивен датчик М22 M1-22.20.K

Sn=6.5mm, 4-проводен, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

Цена 54 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M1-22.20.K за постоянен ток с цилиндричен метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът ...