Цифров брояч на импулси CD6-3/12-24V

N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 147 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-3/12-24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени импулси и се съхраняват за голям период от време. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият брояч на импулси CD6-3 представлява компактен микропроцесорен уред, които служи за броене на електрически импулси. Броят на постъпилите на входа му импулси се визуализират на шест цифрен дисплей. Освен отчитане на импулсите, основна функция на брояча е да превключи електрическата верига, в която той е включен при достигане на зададен брой импулси “N”. Броячът има клетка от паметта “Total”, в която се натрупват и съхраняват всички отброени импулси за голям период от време. Количеството натрупани импулси в клетка “Total” се визуализират при натискане на бутон “Total”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на броене, N 1 … 999999 (импулса)
Вътрешен делител, d 1 … 9999
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 2 W (85 mA)
Изход - Реле (НО+НЗ) 4A / 220VAC
Максимална честота на броене, Fmax 1 kHz (11 kHz, опция)
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируеми параметри

Брой импулси,  N 1 ÷ 999999
Вътрешен делител,  d 1 ÷ 9999
Време между два съседни импулса (00=безкрайност),  t (sec) 0.0 ÷ 999.9 
Активен входен фронт (преден / заден),  In Hi / Lo
Режим на работа (сумиране / изваждане) Inc / dEc
Прекъсване на захранващото напрежение,  Us :
      - след прекъсване, броенето продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, броенето автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, брояча се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Начално състояние на изходното реле (Статус),  St ⌈‾⌉  /  ⌉_⌈

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN датчик към брояч CD6-3 и LMD6-5

Рис.1

Свързване на NPN датчик към входа на брояча

Схема на свързване на бутонен ключ към брояч CD6-3 и LMD6-5

Рис.2

Свързване на ключ K1 към входа на брояча

Схема на свързване на PNP датчик

Схема на свързване на PNP датчик към контролер

Рис.3

Свързване на PNP датчик към входа на брояча чрез добавяне на резистор 2K / 0,5W.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият брояч на импулси CD6-3 е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА БРОЯЧ НА ИМПУЛСИ CD6-3

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
CD6-3 / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
CD6-3 / 220V220VAC ±10%4W (16mA)