Цифров брояч на импулси CD6-5R/220V

N=(1 - 999999), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 146 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OVM1-18.24.F). Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реверсивният цифров брояч на импулси CD6-5R представлява компактен микропроцесорен уред, които служи за сумиране и изваждане на електрически импулси. Предназначен е за съвместна работа с енкодер или с датчик с два дефазирани изхода тип “NPN”. Броячът визуализира само положителни числа. Освен отчитане на импулсите, основна функция на брояча е да превключи електрическата верига, в която той е включен при достигане на зададен брой импулси “N”. Броячът намира широко приложение при автоматизиране на производствени, технологични и други процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на броене, N 1 … 999999 (импулса)
Вътрешен делител, d 1 … 9999
Захранващо напрежение, Us 220 VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4 W (16 mA)
Изход - Реле (НО+НЗ) 4A / 220VAC
Максимална честота на броене, Fmax 11 kHz
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируеми параметри

Брой импулси,  N 1 ÷ 999999
Вътрешен делител,  d 1 ÷ 9999
Време между два съседни импулса (00=безкрайност), t (sec) 0.0 ÷ 999.9 
Активен входен фронт (преден / заден),  In Hi / Lo
Прекъсване на захранващото напрежение,  Us :
      - след прекъсване, броенето продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, броенето автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, брояча се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Начално състояние на изходното реле (Статус),  St ⌈‾⌉  /  ⌉_⌈
При достигане на N :   се нулира  / изходът се изключва, броенето продължава End G / End C

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN енкодер към брояч CD6-5R и LMD6-2R

Рис.1

Свързване на NPN енкодер към входа на брояча

Схема на свързване на два NPN датчика към брояч CD6-5R и LMD6-2R

Рис.2

Свързване на два NPN датчика към входа на брояча

Схема на свързване на PNP енкодер

Схема на свързване на PNP енкодер към контролер

Рис.3

Свързване на PNP енкодер към входа на брояча чрез добавяне на два резистора 2K / 0,5W.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият брояч на импулси CD6-5R е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА БРОЯЧ НА ИМПУЛСИ CD6-5R

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
CD6-5R / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
CD6-5R / 220V220VAC ±10%4W (16mA)