Цифров брояч на метри LMD6-2R/220V

L=(1 ... 999999 m), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 150 лв. без ДДС

Цифровият брояч на метри LMD6-2R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът е с реверсивно действие и може да сумира и изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OVM1-18.24.F). Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реверсивният цифров брояч на метри LMD6-2R работи съвместно с енкодер или с датчик с два дефазирани изхода тип “NPN”. Предназначен е за отчитане линейната дължина на платове, тръби и други материали, които при постъпателното си движение завъртат контролна ролка, от която чрез съответните датчици се препращат електрически импулси към брояча. В зависимост от посоката на въртене на контролната ролка брояча сумира или изважда от общата отчетна дължина стойността на коефициента “С”. Коефициентът “С” се задава предварително от оператора при настройката на брояча. Може да се зададе местоположението на десетичната точка на дисплея, така че отчитането на дължината да се извършва в метри (m), дециметри (dm), сантиметри (cm) или милиметри (mm). В брояча има възможност да се зададе гранична дължина “L” при достигането, на която изходното реле на брояча изключва.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на броене, L 0.001 … 999999 m
Захранващо напрежение, Us 220 VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4 W (16 mA)
Изход - Реле (NO+NC) 4A / 220VAC
Максимална честота на броене, Fmax 1KHz (10 kHz, опция)
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируеми параметри

Гранична стойност,  L (m) 0.001 ÷ 999999
Коефициент,  C 0.001 ÷ 99.999
Местоположение на десетичната точка,  dP 0.000 ÷ 0000.
Време между два съседни импулса (00=безкрайност),  t (sec) 0.0 ÷ 999.9 
Активен входен фронт (заден / преден),  In Lo / Hi
Прекъсване на захранващото напрежение,  Us :
      - след прекъсване, броенето продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, броенето автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, брояча се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Начално състояние на изходното реле (Статус),  St ⌈‾⌉  /  ⌉_⌈
При достигане на L :   се нулира  / изходът се изключва, броенето продължава End G / End C

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN енкодер към брояч CD6-5R и LMD6-2R

Рис.1

Свързване на NPN енкодер към входа на брояча

Схема на свързване на два NPN датчика към брояч CD6-5R и LMD6-2R

Рис.2

Свързване на два NPN датчика към входа на брояча

Схема на свързване на PNP енкодер

Схема на свързване на PNP енкодер към контролер

Рис.3

Свързване на PNP енкодер към входа на брояча чрез добавяне на два резистора 2K / 0,5W.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият брояч на метри LMD6-2R е електронно устройство с реверсивно действие, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси за измерване на количествени величини. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА БРОЯЧ НА МЕТРИ LMD6-2R

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
LMD6-2R / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
LMD6-2R / 220V220VAC ±10%4W (16mA)