Електронен преобразувател USB-A / 6P4C

Адаптер USB-A / 6P4C за RS485

Цена 60 лв. без ДДС

Електронният преобразовател USB / RS485 служи за свързване и съгласуване на електрическите сигналите между компютри и температурни контролери ( термо-архиватори ).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Електронният преобразовател USB / RS485 преобразува електрическите сигналите на четири-проводните USB портове на компютрите в двупроводна линия - RS485 протокол. Използва се за предаване на сигнали и осъществяване на електрическата връзка между компютър и контролер.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Размери 60 x 42 x 24 mm
Корпус пластмасов
Конектор 1 USB-A
Конектор 2 6P4C
Присъединителен кабел 0.5 m, екраниран