Безконтактни капацитивни датчици - DC Характеристики

Безконтактните капацитивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е публикувана кратка информация за тяхното предназначение, характеристики, правила за монтаж и електрически схеми на свързване.

Принцип на действие и предназначение

Представените капацитивни датчици служат за комутиране на постояннотокови електрически вериги. Действието им се обуславя на капацитивен принцип. При промяна на диелектричната проницаемост пред активната им част изходът им се превключва - електрическата верига се отваря или затваря. Реагират на метални и неметални предмети. Датчиците имат тример за регулиране на чувствителността им. При наличие на обект пред активната им част, изходният индикатор свети. Използват се като ниворегулатори на насипни материали. Намират широко приложение при автоматизиране на производствени процеси в хранителновкусовата, хартиената, текстилната и други области на промишлеността.

Правила за монтаж на неекранирани капацитивни датчици

а) Монтаж на датчик към метална плоча

Монтаж на капацитивен датчик в метална плоча

б) Монтаж на два и повече датчика

Монтаж на два капацитивни датчика

Sn - номинално разстояние на включване

D - диаметър на датчика

Електрически схеми на свързване

Схема на свързване на PNP капацитивен датчик

Схема 10 (PNP/NO+NC)

Схема на свързване на NPN капацитивен датчик

Схема 20 (NPN/NO+NC)

Изходна характеристика (остатъчно напрежение)

Особености при свързване на капацитивен товар към датчик, който има импулсна защита от претоварване по ток

Електрическа схема на свързване на капацитивен датчик тип PNP/NO със защита от късо

Свързване на капацитивен товар към датчик тип PNP

Електрическа схема на свързване на капацитивен датчик тип NPN/NO със защита от късо

Свързване на капацитивен товар към датчик тип NPN