Рефлектор за датчик, 25 мм BRT25

Ø22mm, K=1.0, Полиакрил, 65ºC, Ø25.4x5mm

Цена 10 лв. без ДДС

Отражателят BRT25 за рефлекторни оптоелектронни датчици е с ефективна отражателна повърхнина ø22mm и отразяващ коефициент 1,0. Изработен е от полиакрил. Максимална работна температура 65ºC.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Рефлекторът ø25 се монтира на определено разстояние пред активната част на датчика. Неговото предназначение е да върне обратно излъчвания от оптичния датчик лъч. Той служи още и да ограничи разстоянието на действие на рефлекторния оптичен датчик.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Отразяваща ефективна повърхнина ø22 mm
Отразяващ коефициент, К 1,0
Работна температура (max) 65ºC
Габаритни размери Ø25,4 x 5 mm
Корпус Полиакрил

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на рефлектор BRT25