Рефлектор за датчик, 84 мм BRT84

Ø80mm, K=1.0, Полиакрил, 65ºC, Ø84x8mm

Цена 25 лв. без ДДС

Отражателят BRT84 за рефлекторни оптоелектронни датчици е с ефективна отражателна повърхнина ø80mm и отразяващ коефициент 1,0. Изработен е от полиакрил. Максимална работна температура 65ºC.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Рефлекторът ø80 се монтира на определено разстояние пред активната част на датчика. Неговото предназначение е да върне обратно излъчвания от оптичния датчик лъч. Той служи още и да ограничи разстоянието на действие на рефлекторния оптичен датчик.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Отразяваща ефективна повърхнина ø80 mm
Отразяващ коефициент, К 1,0
Работна температура (max) 65ºC
Габаритни размери Ø84 x 8 mm
Корпус Полиакрил

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на рефлектор BRT84