Ротационен енкодер E50-02A-30

n=30, NPN изходи (A, B, C), Us=5Vdc, 100mA, Ø50x45mm, ос Ø6

Цена 130 лв. без ДДС

Ротационният енкодер E50-02A-30 има три изходни сигнала А, В и С, и се захранва с напрежение 5Vdc. Енкодерът изработва презастъпваща се поредица от 30 импулса за оборот на изходите A и B, и един импулс за оборот на изход C. Изходите на енкодера са тип NPN и са свързани с резистор 5,6K към плюса на захранващия кабел. Енкодерът е изработен от алуминиев корпус с размери Ø50x45mm и има присъединителна ос с диаметър 6mm. Завършва с четири-проводен екраниран кабел със съединител "Canon 9" с дължина 1m.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Фотоелектричният растерен преобразувател - енкодер серия E50-02 служи за преобразуване на ъглови премествания в електрически импулси. Има три изходни сигнала А, В и С. Изходните електрически сигнали А и В са дефазирани и могат да се използват за определяне посоката на въртене на оси. Изходният сигнал С представлява кратък единичен електрически импулс за едно пълно завъртане на оста на устройството на 360º. Енкодерът намира широко приложение, като средство за автоматизация в различни производствени процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Брой импулси за оборот, n 30
Изходи A, B, C
Дефазиране на изходи A и B 30º... 90ºел.
Захранващо напрежение, Us 5 VDC ±10%
Остатъчно напрежение на изходите, Ures 0,45 V (I=20mA)
Товарен ток (max), Iout 100 mA
Собствена консумация, Is 25 mA
Работна честота (max), fo 10 kHz
Време на спадане / нарастване, tf / tr 0.1 µs / 0.2 µs
Работна температура, Tamb -10º…+50º C
Степен на защита IP41
Допустима влажност 85% (при 25ºС)
Макс. натоварване на оста, радиално / аксиално 10 N / 5 N
Присъединителен кабел 4х0,25 mm² + екран; L=1m
Съединител Canon “DB9PM” (мъжки)
Габаритни размери Ø50х45

Схема на свързване

Съединител "Canon 9" (мъжки) - разположение на изводите

Диаграма на изводите на съединител Canon 9.

.

Изходна характеристика (лог. 0)

Времева диаграма

Времева диаграма на енкодер E50-02

.

Свързване към контролер

Схема на на свързване на енкодер E50-02 с контролер.

.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на ротационен енкодер E50-02

.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА РОТАЦИОННИ ЕНКОДЕРИ E50-02

Наименование, ТИП Брой импулси за оборот, n Захранващо напрежение, Us
E50-02A-30305 VDC ±10%
E50-02A-60605 VDC ±10%
E50-02A-90905 VDC ±10%
E50-02B-30308 ... 30 VDC
E50-02B-60608 ... 30 VDC
E50-02B-90908 ... 30 VDC