Цифров скоростомер SMD6-2M/220V

V=(0.01 ÷ 9999.99 m/min), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 163 лв. без ДДС

Цифровият скоростомер SMD6-2M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият скоростомер SMD6-2M е предназначен за отчитане и контролиране на линейната скорост на платове, тръби и други материали, които при постъпателното си движение завъртат контролна ролка, от която чрез съответен датчик се препращат електрически импулси към входа на скоростомера. За да бъде изчислена скоростта, предварително в паметта на скоростомера се въвежда коефициент “С”, който представлява реалната дължина измината от материала за времето между постъпването на два последователни импулса на входа на скоростомера. Коефициентът “С” се задава в сантиметри. Могат да бъдат зададени две гранични стойности на скоростта V1 (Down) и V2 (Up) при достигането, на които се активира съответното изходно реле.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на измерване, V 0,01...9999,99 m/min
Захранващо напрежение, Us 220VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4 W (16 mA)
Изход - Реле-1 (Down) 4A/220VAC (NO+NC)
Изход - Реле-2 (Up) 4A/220VAC (NO+NC)
Честотен диапазон на входните импулси, f 0,05Hz ... 1kHz (11kHz, опция)
Грешка при отчитане ±0,05%
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируеми параметри

 
Гранична скорост,  V1 (m/min) 0.01 ÷ 9999.99
Гранична скорост,  V2 (m/min) 0.01 ÷ 9999.99
Коефициент,  C (cm) 0.01 ÷ 999.99
 

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN датчик към входа на скоростомера SMD6-2M, SMD6-2S

Рис.1

Схема на свързване на NPN датчик към входа на скоростомера

Схема на свързване на ключ K1 към входа на скоростомера SMD6-2M, SMD6-2S

Рис.2

Схема на свързване на ключ K1 към входа на скоростомера

Схема на свързване на PNP датчик

Схема на свързване на PNP датчик към контролер

Рис.3

Схема на свързване на PNP датчик към входа на скоростомера

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият скоростомер SMD6-2M е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за преобразуване на постъпилите към него електрически импулси в линейна скорост (m/min). Скоростомерът визуализира измерената скорост върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключат или включат електрическата верига, в която е включен.

Типови параметри на цифров скоростомер SMD6-2M

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
SMD6-2M / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC3W (125mA)
SMD6-2M / 220V220VAC ±10%4W (16mA)