Цифров брояч на метри LMD6-8R/220V

L=(-999.95 ... 9999.95 mm), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 140 лв. без ДДС

Ревевсивният контролер за измерване на дължина LMD6-8R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Няма релеен изход и служи за измерване и визуализиране на дължини в диапазона от -999.95mm до 9999.95mm. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OVM1-18.24.F). Контролерът запазва текущите си данни при прекъсване на захранващото напрежение. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реверсивният шест-разряден контролер LMD6-8R служи за измерване и визуализиране на линейни дължини. Показва, както положителни така и отрицателни дължини, които се индикират в милиметри. Контролерът има два броячни входа А и В, и е предназначен за работа в система състояща се от оптоелектронен датчик тип OVM1-18.24.F (с два дефазирани изхода) и мерителна линия с растер 0,5mm (Рис.1). Контролерът за измерване на дължина има три режима на работа (I, II и III), които определят дискретността при отчитането на дължината: 1mm, 0.5mm и 0.25mm. Преминаването от единия режим към другия става, чрез натискане и задържане на бутон “Reset” в продължение на шест секунди. Има вариант LMD6-8RC индикиращ дължината в сантиметри (по заявка). Аналогов изход 0...4V (по заявка).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Обхват на измерване в режим ( I ), L -99999 … 999999 mm
Обхват на измерване в режим ( II ), L -9999,5 … 99999,5 mm
Обхват на измерване в режим ( III ), L -999,75 … 9999,75 mm
Захранващо напрежение, Us 220 VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4 W (16 mA)
Максимална честота на броене, Fmax 11 kHz
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Илюстрация

Приложение за измерване на дължина с шлицов оптичен датчик и мерителна линия - скица

Рис.1

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN енкодер към брояч CD6-6R

Рис.2

Свързване на NPN енкодер към входа на брояча

Схема на свързване на PNP енкодер

Схема на свързване на PNP енкодер към контролер

Рис.3

Свързване на PNP енкодер към входа на брояча чрез добавяне на два резистора 2K / 0,5W.

Анимация

Мерителна линия L600-R0.5 (mm)

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият брояч на метри LMD6-8R е електронно устройство с реверсивно действие, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за визуализиране на положителни и отрицателни премествания.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗМЕРИТЕЛ НА ДЪЛЖИНА LMD6-8R

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
LMD6-8R / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
LMD6-8R / 220V220VAC ±10%4W (16mA)