Индуктивен датчик P9-95.62.S

Sn=5.5mm, 4-проводен, три изхода PNP/NC, 8-30VDC, 20mA, 95x26x14mm

Цена 145 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 95x26x14mm, с изходи тип PNP с три нормално затворени контакта. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 0,5m. Тъй като датчика играе ролята на променливо съпротивление във веригата, в която е включен той няма светодиодна индикация и изходите му не са защитени от претоварване и късо съединение.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Това е постояннотоков индуктивeн датчик тип P9-95.62.S, който се използва в текстилната промишленост. Имат три PNP нормално затворени изхода, които играят ролята на променливо съпротивление в електрическата верига, в която са включени. Трите изхода са независими един от друг и са включени към общ плюс. Всеки от изходите повишава съпротивлението си при приближаването на метален предмет към съответната активна част на датчика.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 5,5 mm
Хистерезис, h 4-15%
Захранващо напрежение, Us 8…30 Vdc (Пулс. ±10%)
Остатъчно напрежение (max), Ures 3,6 V (I = 7 mA)
Товарен ток (max), Iout 20 mА
Собствена консумация, Is 0,85 mA
Работна честота (max), fo 2 KHz (Sn=2,5 mm)
Време на спадане / нарастване, tf / tr 200 µs / 200 µs
Работна температура, Tamb -25º…+70º C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация Няма
Присъединителен кабел 4x0.25 mm², L=0.5 m, PVC
Габаритни размери 95x26x14 mm
Корпус - пластмасов PVC

Схема на свързване

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик P9-95

Кратко описание

Неекранираният тип безконтактен индуктивен датчик P9-95.62.S, се използва основно в текстилната промишленост, като средство за автоматизация за превключване на постоянно токови електрически вериги. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив и имат дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.