Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси Софтуер Esa-net-5.00T

RS485, 19.2Kbps, 31 устройства, 16384 записа

Цена 120 лв. без ДДС

Индустриалната мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T" служи за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградена е от устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция. Използва се двупроводна линия със стандартен RS485 протокол за обмен на данни между устройствата и компютърна станция.
Софтуерът за мониторинг и контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T" е предназначен за работа в средата на Win98, WinXP и Win7÷Win10. Програмата не изисква предварителна инсталация и се стартира директно от директорията (папката), в която се намира на компютъра.

Документация