Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси Esa-net-5.00T

RS485, 19.2Kbps, 31 устройства, 16384 записа

Цена 420 лв. без ДДС

Индустриалната мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T" служи за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградена е от устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция. Използва се двупроводна линия със стандартен RS485 протокол за обмен на данни между устройствата и компютърна станция.

Документация