office@esa-control.com

 

Цифрови оборотомери
/ Тахометри /


Цифровите оборотомери или така наречените тахометри са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в обороти. Основното предназначение на оборотомерите е да визуализират измерените обороти върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.

Цифров оборотомер CMD6-1 / 12÷24V,   W=(3 ÷ 600000 rpm),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

CMD6-1 / 12÷24V

Цифров оборотомер CMD6-1/24V

Цифровият оборотомер CMD6-1/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Получава сигнал от датчици и сензори тип "NPN" включени към неговия вход. Оборотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 80лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-1 / 220V,   W=(3 ÷ 600000 rpm),   Us=220Vac,   95x49x113mm

CMD6-1 / 220V

Цифров оборотомер CMD6-1/220V

Цифровият оборотомер CMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Получава сигнал от датчици и сензори тип "NPN" включени към неговия вход. Оборотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 84лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-2 / 12÷24V,   W=(3 ÷ 600000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CMD6-2 / 12÷24V

Цифров оборотомер CMD6-2/12V

Цифровият оборотомер CMD6-2/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" и "W2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Цифровият оборотомер получава сигнал от датчици и сензори тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 114лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-2 / 220V,   W=(3 ÷ 600000 rpm), Us=220Vac, изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CMD6-2 / 220V

Цифров оборотомер CMD6-2/220V

Цифровият оборотомер CMD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" и "W2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Цифровият оборотомер получава сигнал от датчици и сензори тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-2W / 12÷24V,  W=(3÷600000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CMD6-2W / 12÷24V

Цифров оборотомер CMD6-2W/12V

Цифровият оборотомер CMD6-2W/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът е предназначен за контролиране оборотите на въртящи се обекти в диапазона между две гранични стойности "W1" и "W2". Има две изходни релета. При обороти по-малки от "W1" се включва реле-1, а при обороти по-големи от "W2" се включва реле-2. Оборотомерът може да се използва за контролиране на минимално допустимите обороти на елеватори и други въртящи се механизми. Цифровият оборотомер работи съвместно с датчици и сензори тип "NPN" включени към неговия вход. Оборотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 114лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-2W / 220V,   W=(3÷600000 rpm), Us=220Vac, изх. 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CMD6-2W / 220V

Цифров оборотомер CMD6-2W/220V

Цифровият оборотомер CMD6-2W/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът е предназначен за контролиране оборотите на въртящи се обекти в диапазона между две гранични стойности "W1" и "W2". Има две изходни релета. При обороти по-малки от "W1" се включва реле-1, а при обороти по-големи от "W2" се включва реле-2. Оборотомерът може да се използва за контролиране на минимално допустимите обороти на елеватори и други въртящи се механизми. Цифровият оборотомер работи съвместно с датчици и сензори тип "NPN" включени към неговия вход. Оборотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-3R / 12÷24V,   W=(3 ÷ 600000 rpm),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

CMD6-3R / 12÷24V

Цифров оборотомер CMD6-3R/24V

Цифровият оборотомер CMD6-3R/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът е реверсивен и има два входа "A" и "B". Работи в комбинация с два датчика тип "NPN" или с един датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Оборотомерът указва посоката на въртене на вала с помощта на два светодиода разположени на лицевия панел. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 90лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-3R / 220V,   W=(3 ÷ 600000 rpm),   Us=220Vac,   95x49x113mm

CMD6-3R / 220V

Цифров оборотомер CMD6-3R/220V

Цифровият оборотомер CMD6-3R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът е реверсивен и има два входа "A" и "B". Работи в комбинация с два датчика тип "NPN" или с един датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Оборотомерът указва посоката на въртене на вала с помощта на два светодиода разположени на лицевия панел. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 94лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-4 / 12÷24V,   W=(3 ÷ 600000 rpm), Us=12÷24V ac/dc, 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CMD6-4 / 12÷24V

Цифров оборотомер CMD6-4/12V

Цифровият оборотомер CMD6-4/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" и "W2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Работи съвместно с датчици тип "NPN". Ако импулсите постъпващи към оборотомера се вземат с помощта на датчик от зъбно колело разположено на вал, то може да се зададе съгласуващ коефициент "n" равен на броя на зъбите на колелото, така че оборотомера да показва реалните обороти на вала. Оборотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 116лв. без ДДС

Цифров оборотомер CMD6-4 / 220V,   W=(3 ÷ 600000 rpm), Us=220Vac, изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CMD6-4 / 220V

Цифров оборотомер CMD6-4/220V

Цифровият оборотомер CMD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на обороти в диапазона от 3 до 600000 обр/мин. Оборотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "W1" и "W2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Работи съвместно с датчици тип "NPN". Ако импулсите постъпващи към оборотомера се вземат с помощта на датчик от зъбно колело разположено на вал, то може да се зададе съгласуващ коефициент "n" равен на броя на зъбите на колелото, така че оборотомера да показва реалните обороти на вала. Оборотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 120лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com