Бариерни оптоелектронни датчици, DC

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.11.FK

Sn=1m, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.11.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.12.FK

Sn=1m, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.12.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.21.FK

Sn=1m, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.21.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М8
Бариерен оптоелектронен датчик М8

Бариерен оптоелектронен датчик М8 OBM1-08.22.FK

Sn=1m, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

Цена 75 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBM1-08.22.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични метални корпуса M8х46mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на ...

М12
Бариерен оптоелектронен датчик М12

Бариерен оптоелектронен датчик М12 OBP1-12.10.FK

Sn=5m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 85 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-12.10.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М12х56mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М12
Бариерен оптоелектронен датчик М12

Бариерен оптоелектронен датчик М12 OBP1-12.20.FK

Sn=5m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 85 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-12.20.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М12х56mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.10.FK

Sn=10m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 90 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.10.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

М18
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.20.FK

Sn=10m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 90 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.20.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

M18/L
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.10.FKL

Sn=20m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 110 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.10.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип PNP с ...

M18/L
Бариерен оптоелектронен датчик М18

Бариерен оптоелектронен датчик М18 OBP1-18.20.FKL

Sn=20m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 110 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-18.20.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Изходът на приемника е тип NPN с ...

OBP3-60
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FK

Sn=10m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 95 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

OBP3-60
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FK

Sn=10m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 95 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FK за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

OBP3-60/L
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FKL

Sn=20m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 115 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.10.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип PNP с ...

OBP3-60/L
Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен бариерен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FKL

Sn=20m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Цена 115 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP3-60.20.FKL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от приемник и излъчвател разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Изходът на приемника е тип NPN с ...

M30/L
Бариерен оптоелектронен датчик М30

Бариерен оптоелектронен датчик М30 OBP1-30.10.FKL

Sn=50m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x80mm

Цена 150 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-30.10.FKL за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x80mm. Изходът на приемника е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

M30/L
Бариерен оптоелектронен датчик М30

Бариерен оптоелектронен датчик М30 OBP1-30.20.FKL

Sn=50m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x80mm

Цена 150 лв. без ДДС

Бариерният инфрачервен оптоелектронен датчик OBP1-30.20.FKL за постоянен ток се състои от приемник и излъчвател разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x80mm. Изходът на приемника е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното ...

Бариерни оптични и оптоелектронни датчици и сензори за постоянен ток, DC

Това са бариерен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвател са разположени един срещу друг. При преминаването на непрозрачен предмет между тях оптичната връзка се прекъсва и изхода на приемника се превключва. Оптичните и оптоелектронни бариерни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.