Рефлекторни оптоелектронни датчици, DC

М12
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-12.10.FKT

Sn=1.50m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 64 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-12.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

М12
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-12.20.FKT

Sn=1.50m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

Цена 64 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-12.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

М18
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-18.10.FKT

Sn=2.50m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 64 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-18.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

М18
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-18.20.FKT

Sn=2.50m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 64 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-18.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

ORP3-60.A
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP3-60.10.FKTA

Sn=2.50m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 67 лв. без ДДС

Това е рефлекторен инфрачервен оптоелектронен датчик ORP3-60.10.FKTA за постоянен ток, който се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен ...

ORP3-60.A
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP3-60.20.FKTA

Sn=2.50m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 67 лв. без ДДС

Това е рефлекторен инфрачервен оптоелектронен датчик ORP3-60.20.FKTA за постоянен ток, който се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен ...

М30
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-30.10.FKT

Sn=5.00m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 89 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-30.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

М30
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-30.20.FKT

Sn=5.00m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 89 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-30.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

M30 / L
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-30.10.FKTL

Sn=6.00m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 119 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-30.10.FKTL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип PNP с един ...

M30 / L
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-30.20.FKTL

Sn=6.00m, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

Цена 119 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP1-30.20.FKTL за постоянен ток работи в широк диапазон на осветеност на околната среда. Състои се от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm. Изходът на датчика е тип NPN с един ...

ORP3-60
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP3-60.10.FKT

Sn=5.00m, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, 38x15x60mm

Цена 99 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP3-60.10.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 38x15x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

ORP3-60
Рефлекторен оптоелектронен датчик

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP3-60.20.FKT

Sn=5.00m, NPХ/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, 38x15x60mm

Цена 99 лв. без ДДС

Рефлекторният инфрачервен оптоелектронен датчик ORP3-60.20.FKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 38x15x60mm. Изходът на датчика е тип NPХ с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. При използване ...

Рефлекторни оптични и оптоелектронни датчици и сензори за постоянен ток, DC

Това са рефлекторен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Датчиците превключват електрическата верига, в които са включени, когато между тях и рефлектора преминава обект. Рефлекторните оптоелектронни и оптичните датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.