Дифузни оптоелектронни датчици, AC

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.71.FU1

Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Цена 79 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.71.FU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Датчикът е с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичния ...

М18
Дифузен оптоелектронен датчик М18

Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.72.FU1

Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Цена 79 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.72.FU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Датчикът е с нормално затворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният ...

ODP3-60.A
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.71.FAU1

Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.71.FAU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Датчикът е с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният ...

ODP3-60.A
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1

Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Датчикът е с нормално затворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният ...

ODP3-64
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-64.71.F2U1

Sn=10...200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, 30x15x64mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-64.71.F2U1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 30x15x64mm. Датчикът е с нормално отворен изход. Диапазонът на действие на дифузния оптичен датчик е 10...200mm. Оптичният сензор ...

ODP3-64
Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик

Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-64.72.F2U1

Sn=10...200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, 30x15x64mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-64.72.F2U1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 30x15x64mm. Датчикът е с нормално затворен изход. Диапазонът на действие на дифузния оптичен датчик е 10...200mm. Оптичният сензор ...

Дифузни оптични и оптоелектронни датчици и сензори двупроводни, за променлив ток, AC

Това са дифузен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 2-проводни променливотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвателя са разположени в един корпус. При преминаването на предмет пред активната част на датчика изходът му се превключва. Оптичните и оптоелектронни дифузни датчици и сензори за променлив ток имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.