Маркерни оптоелектронни датчици, DC

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.10.RKT

Sn=15mm, 640nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.10.RKT за постоянен ток работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.20.RKT

Sn=15mm, 640nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.20.RKT за постоянен ток работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.10.GKT

Sn=15mm, 570nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.10.GKT за постоянен ток работи с зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

М18
Маркерен оптоелектронен датчик М18

Маркерен оптоелектронен датчик М18 OMP1-18.20.GKT

Sn=15mm, 570nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, M18x65mm

Цена 105 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик OMP1-18.20.GKT за постоянен ток работи с зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.10.RKT

Sn=15mm, 640nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.10.RKT работи със червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.20.RKT

Sn=15mm, 640nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.20.RKT работи със червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.10.GKT

Sn=15mm, 570nm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.10.GKT работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един ...

OMP3-60
Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик

Правоъгълен маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.20.GKT

Sn=15mm, 570nm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 36x15x60mm

Цена 108 лв. без ДДС

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток OMP3-60.20.GKT работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един ...

Маркерни оптични и оптоелектронни датчици и сензори за постоянен ток, DC

Това са маркерен тип оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Маркерните оптоелектронни датчици излъчват модулиран светлинен лъч във видимата област на спектъра и служат за регистриране на маркерни ивици нанесени върху опаковъчни материали. Оптичните датчици и сензори маркерен тип имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.