Шлицови оптоелектронни датчици, DC

М18
Шлицов оптоелектронен датчик М18

Шлицов оптоелектронен датчик М18 OVM1-18.10.FK

Sn=4mm, PNP/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 90 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVM1-18.10.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината ...

М18
Шлицов оптоелектронен датчик М18

Шлицов оптоелектронен датчик М18 OVM1-18.20.FK

Sn=4mm, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, M18x60mm

Цена 90 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVM1-18.20.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината ...

OVP4-75
Шлицов оптоелектронен датчик

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-75.10.FK

Sn=30mm, PNP/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

Цена 95 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVP4-75.10.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 75x18x52mm. Изходът на оптичния датчик е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. ...

OVP4-75
Шлицов оптоелектронен датчик

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-75.20.FK

Sn=30mm, NPN/NO+NC, 11-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

Цена 95 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVP4-75.20.FK за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 75x18x52mm. Изходът на оптичния датчик е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. ...

OVP4-70
Шлицов оптоелектронен датчик за етикети

Шлицов оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.10.RKT

Sn=10mm, PNP/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 70x24x35mm

Цена 100 лв. без ДДС

Шлицовият оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.10.RKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 70x24x35mm. Работи с червена светлина и се използва за броене, и позициониране на етикети. Изходът на ...

OVP4-70
Шлицов оптоелектронен датчик за етикети

Шлицов оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.20.RKT

Sn=10mm, NPN/NO+NC, 9÷36VDC, 250mA, 70x24x35mm

Цена 100 лв. без ДДС

Шлицовият оптоелектронен датчик за етикети OVP4-70.20.RKT за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 70x24x35mm. Работи с червена светлина и се използва за броене, и позициониране на етикети. Изходът на ...

Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори за постоянен ток, DC

Това са шлицов тип оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Между излъчвателя и приемника има въздушна междина. При преминаването на предмет през въздушната междина изходът на датчика се превключва. Оптичните и оптоелектронни шлицови датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.