office@esa-control.com

 

Новини    

2021 /Май/

Цифрови термоконтролери с таймер тип TCT42-1


Термоконтролер TCT42-1

 

Представените термоконтролери с таймер TCT42-1 са електронни устройства, които служат за регулиране и поддържане на температури за определен интервал от време. Термоконтролерите използват термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Терморегулаторите с таймер TCT42-1 могат да се използват за стерилизиране на продукти, за изпичане на тестени изделия или за управление на други температурни процеси.
Температурен диапазон на регулиране: от -99°C до +650°C
Работен времеви диапазон: от 0.01 до 99.20 min/sec (h/min)


TCT42-1,   Виж още ...

2021 /Април/

Прецизни цифрови термоконтролери и терморегулатори TC4-1F и TC4-2F


Термоконтролер TC4-1F

 

Представените прецизни термоконтролери и терморегулатори серия TC4-1F и TC4-2F работят с термодатчик Pt100 и се характеризират с наличието на допълнителен функционален изход "F", който може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други изпълнителни елементи.
Температурен диапазон на регулиране:
от -99°C до +650°C за TC4-1F
от -45,0°C до +125,0°C за TC4-2F


TC4-1F,   TC4-2F,   Виж още ...

2020 /Декември/

Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-30/L


Дифузен оптоелектронен датчик ODP1-30-L

 

Представеният дифузен оптоелектронен датчик засича предмети преминаващи на разстояние до 2,5 метра пред активната му част. Характеризира се със стабилна работа и повторяемост на техническите параметри при промяна на околната осветеност в широк диапазон - от тъмно, до пряка слънчева светлина. Датчикът служи за превключване на постояннотокови електрически вериги. При преминаването на обект пред активната част на датчика изхода му се превключва от едно състояние в друго.


Виж още ...

2020 /Декември/

Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-30/L


Рефлекторен оптоелектронен датчик ORP1-30-L

 

Представеният рефлекторен оптоелектронен датчик служи за засичане на предмети на разстояние до 5 метра. Характеризира се със стабилна работа и повторяемост на техническите параметри при промяна на околната осветеност в широк диапазон - от тъмно, до пряка слънчева светлина. Датчикът служи за превключване на постояннотокови електрически вериги. При преминаването на обект между датчика и рефлектора светлинния лъч се прекъсва и изхода на датчика се превключва от едно състояние в друго.


Виж още ...

2019 /Декември/

Цифрово времереле (таймер) TDE4-3


Цифрово времереле, таймер TDE4-3

 

Цифровото времереле TDE4-3 е създадено на основата на таймера TDE4-2. Има два режима на работа "LOG1" и "LOG2". Режим "LOG1" изцяло покрива функциите на старото времереле TDE4-2, а режим "LOG2" е с друга функционалност (времезадръжка) позволяваща използването му в много други логически схеми.


Виж още ...

2019 /Декември/

Цифрово времереле (таймер) TDE4-3L


Цифрово времереле, таймер TDE4-3L

 

Цифровото времереле TDE4-3L е създадено на основата на таймера TDE4-2L. Има два режима на работа "LOG1" и "LOG2". Режим "LOG1" изцяло покрива функциите на старото времереле TDE4-2L, а режим "LOG2" е с друга функционалност (времезадръжка) позволяваща използването му в много други логически схеми.


Виж още ...

2017 /Октомври/

Ревевсивен контролер за измерване на дължина LMD6-8R


Контролер за измерване на дължина LMD6-8R

 

Извършени са подобрения в работата на реверсивния контролер за измерване на дължина "LMD6-8R". Сега дължината се измерва в милиметри и има възможност за интерполация на входните импулси по "1", "2" и "4". Запазен е варианта "LMD6-8RC", който измерва дължината в сантиметри.


Виж още ...

2017 /Септември/

Цифров двуканален термоконтролер TC42-1


Двуканален термоконтролер TC42-1

 

Подобрена е работата на двуканалния термоконтролер TC42-1 работещ с двупроводни термодатчици Pt100.
- разширен е работния диапазон от -99°C до +650°C
- намалена е грешката при измерване на температурата от 1°C на 0,5°C
- има възможност за компенсиране на грешката причинена от
  съпротивлението на присъединителния кабел на термодатчика


Виж още ...

2017 /Август/

Прецизни цифрови термоконтролери и терморегулатори TC4-1 и TC4-2


Термоконтролер TC4-1

 

В производство са пуснати прецизни цифрови термоконтролери и терморегулатори серия TC4-1 и TC4-2 работещи с двупроводни и трипроводни термодатчици Pt100.
Работен диапазон:
от -99°C до +650°C за TC4-1
от -45,0°C до +125,0°C за TC4-2


Виж още ...

2017 /Юли/

Защитни оптични бариери серия "SLC3"


Защитни оптични бариери серия SLC3

 

Подобрена е работата на светлинните защитни завеси серия "SLC3". Има възможност за увеличение на диапазона им на действие от 0÷5m на 0÷8m (опция).


Виж още ...

2017 /Май/

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T"


Индустриалната мрежа Esa-net-5.00T

 

Индустриалната мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T" служи за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградена е от устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция и използват стандартен протокол RS485 за обмен на данни по двупроводна линия.

Изтегли описание на индустриалната мрежа "Esa-net-5.10T

2016 /Октомври/

Цифров оборотомер CMD6-2W


Цифров оборотомер CMD6-2W

 

Цифровият оборотомер CMD6-2W е предназначен за измерване и контролиране оборотите на въртене на оси, ротори на двигатели и други въртящи се обекти в определен диапазон между две гранични стойности на оборотите "Down" и "Up". Ако измерваните обороти са по-големи от "Down" и по-малки от "Up" изходните релета са изключени, в противен случай се включват.


Виж още ...

2015 /Юни/

Шлицови индуктивни датчици за постоянен ток Р4-70.10.К и Р4-70.20.К

Шлицов индуктивен датчик P4-70.10.K и P4-70.20.K

 

Шлицовите индутивни датчици за постоянен ток служат за регистриране на метални предмети преминаващи през процепната част на датчиците. Ширината на процепа е 10mm. Шлицовите датчици намират приложение в металорежещи, щанцови и други машини при автоматизацията, на които се изисква използването на индуктивни датчици с подобна форма.


Виж още ...

2015 /Март/

Шлицови оптоелектронни датчици за етикетни принтери OVP4-70.10.RT и OVP4-70.20.RT


Датчик за етикетен принтер OVP4-70

 

Представените шлицови оптични датчици се използват в етикетиращи машини за броене или позициониране на етикети разположени върху прозрачна или полупрозрачна носеща лента. Разстоянието между етикетите не трябва да е по-малко от 1mm. Датчиците могат да регистрират етикети движещи се със скорост 200 бр./сек.


Виж още ...

2012 /Юни/

Индустриална мрежа за контрол на производственни процеси "Esa-net-4.00C"

Индустриална мрежа esa-net-4.00C-bg

 

Индустриалната мрежа за контрол на производствени процеси “Esa-net-4.00C” работи със стандартен RS485 протокол и служи за събиране и отчитане на данни от дадено производство посредством устройства (броячи на метри, броячи на импулси, измерители на количество и др.) свързани в една обща мрежа с компютърна станция.

Изтегли описание на "Esa-net-4.00C"

2010 /Май/

Индуктивни датчици за железопътни трасета Р9-156.20.К и Р9-156.52

Индуктивни датчици за железопътни трасета

 

Този тип безконтактни индуктивни датчици са предназначени за използване и монтаж на железопътни трасета. Служат за превключване на постояннотокови електрически вериги. Датчиците се активират при преминаването на колоосите на железопътните вагони над активната им част, при което изходната електрическа верига се превключва.

Изтегли описание на индуктивен датчик тип Р9-156.20.К

Изтегли описание на индуктивен датчик тип Р9-156.52

2010 /Март/

Оптоелектронен датчик работещ с оптични влакна /световоди/

Оптоелектронен датчик с оптични влакна

 

Оптоелектронният датчик е предназначен за работа с оптични влакна, световоди. В горната си част има два отвора за захващане на оптичните влакна. Използва се за регистриране на малки обекти, а също така и за регистриране на цветни ивици на опаковки...

Изтегли описание на датчик OF3-60

Copyright ©  www.esa-control.com