Цифрови таймери TDE4-3 и TDE4-3L с нова функция

Цифрови таймери TDE4-3 и TDE4-3L с нова функция