office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици по схема "Namur"
за постоянен ток (DC)


Това са индуктивни датчици и сензори по схема "Namur", които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация в двупроводни постояннотокови електрически вериги. Датчиците са с нормално затворен изход и играят ролята на променливо съпротивление в електрическите вериги, в които са включени. Изходът им се изключва при приближаването на метален предмет към активната им част. Индуктивните датчици и сензори по схема "Namur" са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик P1-12.62.N   Sn=2.6mm, 2-проводен по схема "Namur", NC, 8.2VDC, M12x39mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор P1-12.62.N

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12х39mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,6mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Тъй като датчика играе ролята на променливо съпротивление във веригата, в която е включен той няма светодиодна индикация и изходът му не е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com