Индуктивен датчик М12, Namur P1-12.62.N

Sn=2.6mm, 2-проводен "Namur", NC, 8.2VDC, M12x39mm

Цена 50 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12х39mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,6mm. Сензорът завършва с двупроводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Тъй като датчика играе ролята на променливо съпротивление във веригата, в която е включен той няма светодиодна индикация и изходът му не е защитен от претоварване и късо съединение.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Посоченият безконтактен индуктивен датчик се използва в двупроводни постояннотокови електрически вериги, където изпълняват ролята на променливо съпротивление. Действието му се обуславя на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната му част изходното му съпротивление нараства. Индуктивният датчик е с нормално затворен контакт “NC”, т.е. когато пред активната му част няма метален прeдмет изходното му съпротивление е най-малко и тогава през датчика протича най-голям ток. Стандартното му включване в електрическата верига е известно под наименованието “NAMUR” (Схема 62), където товарното съпротивление е 1kΩ, а захранващото напрежение е 8,2V. Използва се за измерване и следене оборотите на зъбни колела и други въртящи се части.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 2,6 mm
Номинално захранващо напрежение, Un 8,2 VDC
Диапазон на захранващото напрежение, Us 5...30 VDC (Пул. ±10%)
Остатъчно напрежение (max), Ures 2,9V (Us=8,2V; RL=1K)
Ток в състояние “отворен контакт”, INO <1,2mA (Us=8,2V)
Ток в състояние “затворен контакт”, INC >2,1mA (Us=8,2V)
Работна честота (max), fo 2 KHz (Sn=1,3 mm)
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация Няма
Присъединителен кабел 2x0.25 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери M12x1, L=39 mm
Корпус - пластмасов PVC

Схема на свързване

Изходни характеристики

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик М12S, L=39