office@esa-control.com

 

Дифузни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са дифузен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвателя са разположени в един корпус. При преминаването на предмет пред активната част на датчика изходът му се превключва. Оптичните и оптоелектронни дифузни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Дифузен оптоелектронен датчик   ODM1-08.11.F   Sn=50mm, PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Дифузен оптоелектронен датчик M8, сензор ODM1-08.11.F

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 50mm. Оптичният сензор завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Има защита от обратно включване на захранващото напрежение. Няма защита от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODM1-08.12.F   Sn=50mm, PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Дифузен оптоелектронен датчик M8, сензор ODM1-08.12.F

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 50mm. Оптичният сензор завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Има защита от обратно включване на захранващото напрежение. Няма защита от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODM1-08.21.F   Sn=50mm, NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Дифузен оптоелектронен датчик M8, сензор ODM1-08.21.F

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 50mm. Оптичният сензор завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Има защита от обратно включване на захранващото напрежение. Няма защита от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODM1-08.22.F   Sn=50mm, NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x46mm

M8
Дифузен оптоелектронен датчик M8, сензор ODM1-08.22.F

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M8 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M8x46mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 50mm. Оптичният сензор завършва с 3-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Има защита от обратно включване на захранващото напрежение. Няма защита от претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-12.10.FKT   Sn=150mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

M12
Дифузен оптоелектронен датчик M12, сензор ODP1-12.10.FKT

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M12 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 150mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-12.20.FKT   Sn=150mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M12x56mm

M12
Дифузен оптоелектронен датчик M12, сензор ODP1-12.20.FKT

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M12 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M12x56mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 150mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-18.10.FKT   Sn=300mm, PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик M18, сензор ODP1-18.10.FKT

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 300mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-18.20.FKT   Sn=300mm, NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик M18, сензор ODP1-18.20.FKT

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 300mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното му състояние. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-18.10.FFKT   Sn=100mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик M18, сензор ODP1-18.10.FFKT

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток със сходящи лъчи за детекция на малки и тънки предмети. Датчикът е разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 100mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-18.20.FFKT   Sn=100mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Дифузен оптоелектронен датчик M18, сензор ODP1-18.20.FFKT

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток със сходящи лъчи за детекция на малки и тънки предмети. Датчикът е разположен в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 100mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP3-60.10.FKTA   Sn=250mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

ODP3-60.A
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-60.10.FKTA

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 250mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP3-60.20.FKTA   Sn=250mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

ODP3-60.A
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-60.20.FKTA

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 250mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-30.10.FKT   Sn=700mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

M30
Дифузен оптоелектронен датчик М30, сензор ODP1-30.10.FKT

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-30.20.FKT   Sn=700mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

M30
Дифузен оптоелектронен датчик М30, сензор ODP1-30.20.FKT

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-30.10.FKT-L   Sn=2.5m,   PNP/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

M30-L
Дифузен оптоелектронен датчик М30, сензор ODP1-30.10.FKT-L

Датчикът работи в широк диапазон на осветенос на околната среда - от тъмно, до пряка слънчева светлина. Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 2,5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите. (изработва се по заявка)

Виж още...

Цена: 95лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP1-30.20.FKT-L   Sn=2.5m,   NPN/NO+NC, 9-36VDC, 250mA, M30x69mm

M30-L
Дифузен оптоелектронен датчик М30, сензор ODP1-30.20.FKT-L

Датчикът работи в широк диапазон на осветенос на околната среда - от тъмно, до пряка слънчева светлина. Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 2,5m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване на кабелите, претоварване по ток и късо съединение на изходите. (изработва се по заявка)

Виж още...

Цена: 95лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP3-60.10.FKT   Sn=700mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x38x15mm

ODP3-60
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-60.10.FKT

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x38x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 74лв. без ДДС

Дифузен оптоелектронен датчик   ODP3-60.20.FKT   Sn=700mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x38x15mm

ODP3-60
Дифузен оптоелектронен датчик, сензор ODP3-60.20.FKT

Това е дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x38x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 74лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com