Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.61.KC

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Екранираният тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за превключване на двупроводни постояннотокови електрически вериги. Активира се при приближаването на метален предмет към активната му част. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив. Той има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 5,0 mm
Хистерезис, h 4-15%
Захранващо напрежение, Us 8…30 Vdc (Пулс. ±10%)
Остатъчно напрежение (max), Ures 3,6 V (I = 80 mA)
Товарен ток, Iout 1 ... 80 mА
Токова защита (импулсна), Iprot 125 mA (25ºС)
Собствена консумация, Is 0,2 mA
Работна честота (max), fo 600 Hz (Sn=2,5 mm)
Време на спадане / нарастване, tf / tr 400 µs / 20 µs
Работна температура, Tamb -25º…+70º C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация LED
Присъединяване Конектор М12, 4-извода
Габаритни размери M18x1, L=60 mm
Корпус - метален CuZn (покритие Ni)

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Изходна диаграма

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик М18C, L=60

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА 2-ПРОВОДНИ ЕКРАНИРАНИ ДАТЧИЦИ М18 С КОНЕКТОР, DC

ТИП ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
M1-18.61.KCNO
M1-18.62.KCNC