Индуктивни датчици, 2-проводни DC

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.61.KC

Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор M1-18.62.KC

Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 63 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.61.KC

Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 61 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М18
Индуктивен датчик М18 с конектор

Индуктивен датчик М18 с конектор P1-18.62.KC

Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

Цена 61 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.61.KC

Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 68 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор M1-30.62.KC

Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 68 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.61.KC

Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

М30
Индуктивен датчик М30 с конектор

Индуктивен датчик М30 с конектор P1-30.62.KC

Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.61.KC

Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, 72x30x15mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има ...

Р3-60
Правоъгълен индуктивен датчик с конектор

Правоъгълен индуктивен датчик с конектор P3-60.62.KC

Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, 72x30x15mm

Цена 66 лв. без ДДС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има ...