Циклично реле за време за DIN-шина TDT4-2L/12-24V

T=(0.1sec - 9999min), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 89 лв. без ДДС

Цифровото циклично реле за време TDT4-2L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" - брой цикли. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Релето за време е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровото циклично реле за време TDT4-2L е предназначено за монтаж на DIN-шина M35. Представлява компактен уред на основата на микропроцесор. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. Програмно в цифров вид се задава времето на включено състояние “Ton” и времето на изключено състояние “Toff” на изходното реле. Един цикъл е равен на сумата от времената “Ton” и “Toff”. Може да се зададе произволно количеството цикли “С”, след отброяването, на които релето за време спира работа и преминава в изходно състояние. Намира широко приложение в промишлената автоматизация.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

LED индикация, червена 4 разряда, h=14 mm (височина)
Времеобхват, Ton ( Toff ) 0,1 sec … 9999 min
Брой цикли, C 0 ... 999
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 2 W (85 mA)
Изход - Реле (NO+NC) 4A / 220VAC
Грешка при отчитане на времето ±0,05 %
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 86x70x58 mm, DIN35-70

Програмируеми параметри

Диапазон на параметър  Ton :
      0,1÷999,9 sec 0.1''
      1  ÷  9999 sec 1.0''
      1  ÷  9999 min 1.0'
Параметър  Тon  (време на включено състояние на изходното реле) 0.1. ÷ 999.9.  ( 1. ÷ 9999. )
Диапазон на параметър  Toff :
      0,1÷999,9 sec 0.1''
      1  ÷  9999 sec 1.0''
      1  ÷  9999 min 1.0'
Параметър  Тoff  (време на изключено състояние на изходното реле) 0.1 ÷ 999.9  ( 1 ÷ 9999 )
Брой цикли  С  (0 - безкрайност) 0 ... 999
Прекъсване на захранващото напрежение  Us :
      - след прекъсване, отчитането продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, отчитането автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, таймера се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Първоначално стартиране на таймера,  St  ( Ton / Toff ) ⌈‾⌉  /  ⌉_⌈

Времева диаграма на работа на таймера TDT4-2L

Времева диаграма на таймер TDT4-2 и TDT4-2L

Времедиаграма на изходното реле (“NO” - нормално отворен контакт)

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN датчик към таймер TDE4-3L и TDT4-2L

Рис.1

Стартиране на таймера с NPN датчик

Схема на свързване на стартов бутон към таймер TDE4-3L и TDT4-2L

Рис.2

Стартиране на таймера с ключ K2

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус DIN-70 на контролер за монтаж на шина

Кратко описание

Цифровото циклично реле за време TDT4-2L е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ТАЙМЕР TDT4-2L

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TDT4-2L / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
TDT4-2L / 220V220VAC ±10%4W (16mA)