Цифров брояч на импулси за DIN-шина CD4-2L/12-24V

N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 99 лв. без ДДС

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/12-24V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият брояч на импулси CD4-2L е предназначен за монтаж на DIN-шина M35. Представлява компактен микропроцесорен уред, които служи за броене на електрически импулси. Броят на постъпилите на входа му импулси се визуализират на четири цифрен дисплей. Освен отчитане на импулсите, основна функция на брояча е да превключи електрическата верига, в която той е включен при достигане на зададен брой импулси “N”. Броячът намира широко приложение при автоматизиране на производствени, технологични и други процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 4 разряда, h=14mm (височина)
Обхват на броене, N 1 … 9999 (импулса)
Вътрешен делител, d 1 … 99
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 2 W (85 mA)
Изход - Реле (НО+НЗ) 4A / 220VAC
Максимална честота на броене, Fmax 500 Hz (5 kHz, опция)
Работна температура, Ta -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 86x70x58mm, DIN35-70

Програмируеми параметри

Брой импулси,  N 1 ÷ 9999
Вътрешен делител,  d 01 ÷ 99
Време между два съседни импулса (00=безкрайност),  t (sec) 00 ÷ 99  (99=9,9sec)
Активен входен фронт (преден / заден) Hi / Lo
Режим на работа (сумиране / изваждане) Inc / dEc
Прекъсване на захранващото напрежение,  Us :
      - след прекъсване, броенето продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, броенето автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, брояча се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Начално състояние на изходното реле (Статус),  St ⌈‾⌉  /  ⌉_⌈

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на NPN датчик към брояч CD4-2L

Рис.1

Свързване на NPN датчик към входа на брояча

Схема на свързване на бутонен ключ към брояч CD4-2L

Рис.2

Свързване на ключ K1 към входа на брояча

Схема на свързване на PNP датчик

Схема на свързване на PNP датчик към контролер за монтаж на DIN шина

Рис.3

Свързване на PNP датчик към входа на брояча чрез добавяне на резистор 2K / 0,5W.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус DIN-70 на контролер за монтаж на шина

Кратко описание

Цифровият брояч на импулси CD4-2L е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Предназначен е за монтаж на DIN шина M35 и служи за превключване на постояннотокови и променливотокови електрически вериги.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА БРОЯЧ НА ИМПУЛСИ CD4-2L

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
CD4-2L / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
CD4-2L / 220V220VAC ±10%4W (16mA)