Дифузен оптоелектронен датчик М18 ODP1-18.71.FU1

Sn=200mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Цена 79 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP1-18.71.FU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Датчикът е с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичния датчик М18 завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния сензор. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният дифузен оптоелектронен датчик М18 служат за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Принципът на действие се състои в излъчването и приемането на модулиран светлинен лъч в инфрачервената област на спектъра. При преминаването на обект пред активната част на датчика, изходът му се превключва от едно състояние в друго. Изходният индикатор свети, при наличие на обект пред датчика. Номиналното разстояние на действие на датчика е измерено с бял картон с размери 100х100 mm.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 0...200 mm
Захранващо напрежение, Us
90...240 VAC / 40...60Hz (U1)
40...100 VAC / 40...60Hz (U2)
24 ... 50 VAC / 40...60Hz (U3)
Остатъчно напрежение (max), Ures 4.4 VAC
Товарен ток (max), Iout 10...300 mА
Собствена консумация, Is 3 mA
Работна честота (max), fo 10 Hz
Спектрален диапазон на работа 850…950 nm
Осветеност на работната среда 10’000 Lx
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP54
Светодиодна индикация LED
Присъединителен кабел 2x0.50 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери M18x1, L=65 mm
Корпус - пластмасов PVC

Схема на свързване

Изходна характеристика

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на оптичен датчик ODP1-18-ac2

Кратко описание

Дифузният оптичен датчик М18 се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за превключване на 2-проводни променливо токови електрически вериги. При преминаването на предмет пред активната част на оптичния датчик изходът му се превключва. Оптичният дифузен сензор има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ДИФУЗНИ ОПТИЧНИ ДАТЧИЦИ М18, AC

ТИП РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ODP1-18.71.FU190...240 VACNO
ODP1-18.72.FU190...240 VACNC
ODP1-18.71.FU240...100 VACNO
ODP1-18.72.FU240...100 VACNC
ODP1-18.71.FU320...50 VACNO
ODP1-18.72.FU320...50 VACNC