Правоъгълен дифузен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1

Sn=200mm, 2-пров. NC, 90-240VAC, 10-300mA, 36x15x60mm

Цена 82 лв. без ДДС

Дифузният инфрачервен оптоелектронен датчик ODP3-60.72.FAU1 за променлив ток се състои от излъчвател и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Датчикът е с нормално затворен изход. Максималното разстояние на действие на дифузния оптичен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният дифузен оптоелектронен ODP3-60.A датчик служат за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Принципът на действие се състои в излъчването и приемането на модулиран светлинен лъч в инфрачервената област на спектъра. При преминаването на обект пред активната част на датчика, изходът му се превключва от едно състояние в друго. Изходният индикатор свети, при наличие на обект пред датчика. Номиналното разстояние на действие на датчика е измерено с бял картон с размери 100х100 mm.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 0...200 mm
Захранващо напрежение, Us
90...240 VAC / 40...60Hz (U1)
40...100 VAC / 40...60Hz (U2)
24 ... 50 VAC / 40...60Hz (U3)
Остатъчно напрежение (max), Ures 4.4 VAC
Товарен ток (max), Iout 10...300 mА
Собствена консумация, Is 3 mA
Работна честота (max), fo 10 Hz
Спектрален диапазон на работа 850…950 nm
Осветеност на работната среда 10’000 Lx
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP54
Светодиодна индикация LED
Присъединителен кабел 2x0.50 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери 36x15x60 mm
Корпус - пластмасов PA6 (Полиамид)

Схема на свързване

Изходна характеристика

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на оптичен датчик ODP3-60A-ac2

Кратко описание

Правоъгълният оптичен дифузен датчик ODP3-60.A се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за превключване на 2-проводни променливо токови електрически вериги. При преминаването на предмет пред активната част на оптичния датчик изходът му се превключва. Оптичният дифузен сензор има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ДИФУЗНИ ОПТИЧНИ ДАТЧИЦИ ODP3-60.A, AC

ТИП РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ODP3-60.71.FAU190...240 VACNO
ODP3-60.72.FAU190...240 VACNC
ODP3-60.71.FAU240...100 VACNO
ODP3-60.72.FAU240...100 VACNC
ODP3-60.71.FAU320...50 VACNO
ODP3-60.72.FAU320...50 VACNC