Двуканален терморегулатор TC42-1/12-24V

T=(-99º...+650ºC), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 172 лв. без ДДС

Цифровият двуканален термоконтролер TC42-1/12-24V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Двуканалният терморегулатор използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета (по едно за всеки канал). Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият двуканален термоконтролер TC42-1 е компактен микропроцесорен уред, който служи за отчитане и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. В един корпус са разположени два независими един от друг терморегулатора всеки, от които има по един вход и един изход. Входовете на термоконтролера са предназначени за работа с дву-проводни термодатчици Pt100, а изходите са релейни контакти. Регулирането на температурата се извършва по обикновен двупозиционен закон на управление (ON-OFF). За да няма притракване на релейни контакти при превключване на изходите, фабрично е въведено ограничение на бързодействието им от 0,5 секунди. Чрез бутоните разположени на лицевия панел може да се зададе желаната температура на регулиране (T), хистерезиса (h) и режима на работа (Mode) - нагряване или охлаждане, а чрез промяна стойността на коефициента (d) може да се компенсира грешката на измерената температура, която се получава от съпротивлението на присъединителния кабел на термодатчиците. Термоконтролерите намират широко приложение при автоматизиране на производствени, технологични и други процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 2 x 4 разряда, h=9 mm (височина)
Работен диапазон, T1 (T2) -99º... +650ºC
Хистерезис, h1 (h2) 0º... 30ºC
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 4W (150mA)
Изход - реле, S1 (S2) 2 x 4A/220VAC
Входове in-1, in-2, за свързване на термодатчик Pt100
Грешка при измерване на температурата ±0.5º / Tamb (+10º...+30ºC)
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ

Температура на регулиране (T1, T2) -99º... +650ºC
Хистерезис (h1, h2) 0º... 30ºC
Режим на работа (Mode-1, Mode-2) - нагряване / охлаждане HEAT / CooL
Корекционен коефициент (d1, d2) 0º... -9.9ºC

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на 2-проводен термодатчик Pt100 към термоконтролер TC42-1

Рис.1

Свързване на два дву-проводни сензора Pt100 към терморегулатора

Време-диаграма на регулиране на температурата

Диаграма на регулиране на температурата с терморегулатор TC4

Процес на регулиране на температурата “on/off” на термоконтролер TC42-1

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Двуканалният терморегулатор TC42-1 е електронно устройство, което служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Температурният контролер използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Основно предназначение на едноканалния терморегулатор е да визуализира и регулира измерената температура чрез включване и изключване на електрическата верига, в която е включен.

Типови параметри на термоконтролер TC42-1

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TC42-1 / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC4W (150mA)
TC42-1 / 220V220VAC ±10%5W (20mA)