Индуктивен датчик М18 за контрол на обороти ISM1-18.71.U1

6...400rpm, Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18х59mm

Цена 75 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISM1-18.71.U1 за променлив ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M18х59mm, с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение.
Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният индуктивен датчик М18 служи за следене на минимално допустимите обороти на въртене на валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори, лифтове и други движещи се части. Използва се в променливотокови електрически вериги.
След подаване на захранващо напрежение изхода на датчика се задържа включен в продължение на 7 секунди, време необходимо за развъртане на бавнодвижещи се механизми. Изходът на датчика остава включен ако оборотите на въртящия се механизъм са по-високи от зададените. Но, ако оборотите на въртящия се механизъм са по-ниски от зададените, изходът на датчика се изключва. С помоща на тример-потенциометър разположен в задната част на датчика се задават минимално допустимите обороти. Датчикът има два светодиода:  зелен - индикиращ дължината на постъпилите импулси и червен - индикиращ изходния сигнал на датчика.
Забележка: Датчик обозначен в края с буква “Z”:  след изключване на изхода възстановява своята работа, чрез изключване и включване на захранващото напрежение (опция по заявка).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Обхват на регулиране, N 6 ... 400 rpm (обр./мин.)
Максимално допустими обороти, Nmax 1200 rpm (обр./мин.)
Разстояние на действие, Sn 5,0 mm
Хистерезис, h 4...15%
Захранващо напрежение, Us 90…240 Vac / 40...60 Hz (U1)
40…100 Vac / 40...60 Hz (U2)
20 … 50 Vac / 40...60 Hz (U3)
Остатъчно напрежение (max), Ures 4,4 Vac
Товарен ток (max), Iout 10 ... 300 mА
Собствена консумация, Is 1,5 mA
Изходен елемент Тиристор
Работна температура, Tamb -25º…+70º C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация 2 x LED
Присъединителен кабел 2x0.5 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери M18x1 mm, L=59 mm
Корпус - метален CuZn (покритие Ni)

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Изходна диаграма

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик за контрол на обороти М18

Кратко описание

Представеният безконтактен индуктивен датчик М18, се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за следене на минимално допустимите обороти на въртящи се валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчикът следи скоростта на преминаване на метални предмети пред активната му част. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив. Той има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ЕКРАНИРАНИ ДАТЧИЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ОБОРОТИ М18, AC

ТИП РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ISM1-18.71.U190…240 VACNO
ISM1-18.71.U240…100 VACNO
ISM1-18.71.U320…50 VACNO
ISM1-18.71.U1Z90…240 VACNO
ISM1-18.71.U2Z40…100 VACNO
ISM1-18.71.U3Z20…50 VACNO