Индуктивен датчик М18 за контрол на обороти ISM1-18.11.K

6...400rpm, Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

Цена 77 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISM1-18.11.K за постоянен ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Изходът на датчика е защитен от късо съединение и претоварване по ток.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният индуктивен датчик М18 служи за следене на минимално допустимите обороти на въртене на валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори, лифтове и други движещи се части. Използва се в постояннотокови електрически вериги.
След подаване на захранващо напрежение изхода на датчика се задържа включен в продължение на 7 секунди, време необходимо за развъртане на бавнодвижещи се механизми. Изходът на датчика остава включен ако оборотите на въртящия се механизъм са по-високи от зададените. Но, ако оборотите на въртящия се механизъм са по-ниски от зададените, изходът на датчика се изключва. С помоща на тример-потенциометър разположен в задната част на датчика се задават минимално допустимите обороти. Датчикът има два светодиода:  зелен - индикиращ дължината на постъпилите импулси и червен - индикиращ изходния сигнал на датчика.
Забележка: Датчик обозначен в края с буква “Z”:  след изключване на изхода възстановява своята работа, чрез изключване и включване на захранващото напрежение (опция по заявка).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Обхват на регулиране, N 6 ... 400 rpm (обр./мин.)
Максимално допустими обороти, Nmax 36000 rpm (обр./мин.)
Разстояние на действие, Sn 5,0 mm
Хистерезис, h 4...15%
Захранващо напрежение, Us 10…30 Vdc (Пулс. ±10%)
Изходно напрежение (max), Uout 35 Vdc (отворен колектор)
Остатъчно напрежение (max), Ures 0,8 V (I = 250 mA)
Товарен ток (max), Iout 250 mА
Токова защита (импулсна), Iprot 350 mA (25°С)
Собствена консумация, Is 9 mA
Време на спадане / нарастване, tf / tr 0.6 µs / 0.2 µs
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация 2 x LED
Присъединителен кабел 3x0.25 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери M18x1 mm, L=59 mm
Корпус - метален CuZn (покритие Ni)

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Изходна диаграма

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик за контрол на обороти М18

Кратко описание

Представеният безконтактен индуктивен датчик М18, се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за следене на минимално допустимите обороти на въртящи се валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчикът следи скоростта на преминаване на метални предмети пред активната му част. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив. Той има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ЕКРАНИРАНИ ДАТЧИЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ОБОРОТИ М18, DC

ТИП ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ISM1-18.11.KPNP / NO
ISM1-18.11.KZPNP / NO