Индуктивен датчик М30 за контрол на обороти ISM1-30.71.U1

6...400rpm, Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Цена 77 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISM1-30.71.U1 за променлив ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M30х61mm, с нормално отворен изход. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение.
Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният индуктивен датчик М30 служи за следене на минимално допустимите обороти на въртене на валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори, лифтове и други движещи се части. Използва се в променливотокови електрически вериги.
След подаване на захранващо напрежение изхода на датчика се задържа включен в продължение на 7 секунди, време необходимо за развъртане на бавнодвижещи се механизми. Изходът на датчика остава включен ако оборотите на въртящия се механизъм са по-високи от зададените. Но, ако оборотите на въртящия се механизъм са по-ниски от зададените, изходът на датчика се изключва. С помоща на тример-потенциометър разположен в задната част на датчика се задават минимално допустимите обороти. Датчикът има два светодиода:  зелен - индикиращ дължината на постъпилите импулси и червен - индикиращ изходния сигнал на датчика.
Забележка: Датчик обозначен в края с буква “Z”:  след изключване на изхода възстановява своята работа, чрез изключване и включване на захранващото напрежение (опция по заявка).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Обхват на регулиране, N 6 ... 400 rpm (обр./мин.)
Максимално допустими обороти, Nmax 1200 rpm (обр./мин.)
Разстояние на действие, Sn 9,5 mm
Хистерезис, h 4...15%
Захранващо напрежение, Us 90…240 Vac / 40...60 Hz (U1)
40…100 Vac / 40...60 Hz (U2)
20 … 50 Vac / 40...60 Hz (U3)
Остатъчно напрежение (max), Ures 4,4 Vac
Товарен ток (max), Iout 10 ... 300 mА
Собствена консумация, Is 1,5 mA
Изходен елемент Тиристор
Работна температура, Tamb -25º…+70º C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация 2 x LED
Присъединителен кабел 2x0.5 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери M30x1.5 mm, L=61 mm
Корпус - метален Al (алуминий)

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Изходна диаграма

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик за контрол на обороти М30

Кратко описание

Представеният безконтактен индуктивен датчик М30, се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за следене на минимално допустимите обороти на въртящи се валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчикът следи скоростта на преминаване на метални предмети пред активната му част. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив. Той има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ЕКРАНИРАНИ ДАТЧИЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ОБОРОТИ М30, AC

ТИП РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ISM1-30.71.U190…240 VACNO
ISM1-30.71.U240…100 VACNO
ISM1-30.71.U320…50 VACNO
ISM1-30.71.U1Z90…240 VACNO
ISM1-30.71.U2Z40…100 VACNO
ISM1-30.71.U3Z20…50 VACNO