Индуктивен датчик М40 за контрол на обороти ISM1-40.11.K

6...400rpm, Sn=14mm, 3-проводен, PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

Цена 79 лв. без ДДС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ISM1-40.11.K за постоянен ток, за контрол на обороти в диапазона от 6 до 400 обр./мин. Датчикът е с метален цилиндричен корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Изходът на датчика е защитен от късо съединение и претоварване по ток.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Представеният индуктивен датчик М40 служи за следене на минимално допустимите обороти на въртене на валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори, лифтове и други движещи се части. Използва се в постояннотокови електрически вериги.
След подаване на захранващо напрежение изхода на датчика се задържа включен в продължение на 7 секунди, време необходимо за развъртане на бавнодвижещи се механизми. Изходът на датчика остава включен ако оборотите на въртящия се механизъм са по-високи от зададените. Но, ако оборотите на въртящия се механизъм са по-ниски от зададените, изходът на датчика се изключва. С помоща на тример-потенциометър разположен в задната част на датчика се задават минимално допустимите обороти. Датчикът има два светодиода:  зелен - индикиращ дължината на постъпилите импулси и червен - индикиращ изходния сигнал на датчика.
Забележка: Датчик обозначен в края с буква “Z”:  след изключване на изхода възстановява своята работа, чрез изключване и включване на захранващото напрежение (опция по заявка).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Обхват на регулиране, N 6 ... 400 rpm (обр./мин.)
Максимално допустими обороти, Nmax 5400 rpm (обр./мин.)
Разстояние на действие, Sn 14,0 mm
Хистерезис, h 4...15%
Захранващо напрежение, Us 10…30 Vdc (Пулс. ±10%)
Изходно напрежение (max), Uout 35 Vdc (отворен колектор)
Остатъчно напрежение (max), Ures 0,8 V (I = 250 mA)
Товарен ток (max), Iout 250 mА
Токова защита (импулсна), Iprot 350 mA (25°С)
Собствена консумация, Is 9 mA
Време на спадане / нарастване, tf / tr 0.6 µs / 0.2 µs
Работна температура, Tamb -25°…+70° C
Степен на защита IP67 (IEC144)
Светодиодна индикация 2 x LED
Присъединителен кабел 3x0.25 mm², L=2 m, PVC
Габаритни размери M40x1.5 mm, L=55 mm
Корпус - метален Al (алуминий)

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Изходна диаграма

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на индуктивен датчик за контрол на обороти М40

Кратко описание

Представеният безконтактен индуктивен датчик М40, се използва в промишлени системи, като средство за автоматизация за следене на минимално допустимите обороти на въртящи се валове и минимално допустимата скорост на движение на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчикът следи скоростта на преминаване на метални предмети пред активната му част. Безконтактният индуктивен сензор е влаго и прахо устойчив. Той има дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ЕКРАНИРАНИ ДАТЧИЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ОБОРОТИ М40, DC

ТИП ИЗХОДНА ФУНКЦИЯ
ISM1-40.11.KPNP / NO
ISM1-40.11.KZPNP / NO