Контролер за измерване на ъгли DAC6-3R/220V

φ = (0.01º ÷ 9999.99º), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 159 лв. без ДДС

Цифровият контролер DAC6-3R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от 0,01º до 9999,99º. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OVM1-18.24.F). Може да се зададе граничен ъгъл "φ" при достигането на който се изключва изходното реле на контролера. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Контролерът за измерване на ъгли DAC6-3R служи за отчитане на ъглови премествания, които се визуализират в градуси. Има два броячни входа А и В, и е предназначен за съвместна работа с енкодери. Контролерът добавя или изважда постъпилите от енкодерите импулси в зависимост от последователността им на постъпване на входовете “A” и “B”, и ги преобразува в градуси. Предоставена е възможност да се зададе гранична стойност “φ” при достигането, на която изходното реле на контролера изключва. Точността на отчитане на ъгловите премествания може да бъде променена, чрез промяна на коефициента на интерполацията “i” на входните импулси A и B, който може да приема стойности 1, 2 или 4. Контролерът се управлява с помощта на шест бутона разположени на лицевия панел. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Захранващо напрежение, Us 220VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4 W (16 mA)
Изход - Реле (NO+NC) 4A / 220VAC
Работен диапазон 0.01º... 9999.99º
Максимална честота на входните импулси, f 11kHz
Грешка при отчитане 0.01º
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ

Гранична стойност, φ 0.01º ÷ 9999.99º
Брой импулси за оборот, n 1 ÷ 99999
Време между два съседни импулса (00=безкрайност), t (sec) 0.0 ÷ 999.9
Коефициент на интерполация,  i 1; 2; 4
Прекъсване на захранващото напрежение, Us :
      - след прекъсване, отчитането продължава от текущите данни Cont
      - след прекъсване, отчитането автоматично започва от начало Full
      - след прекъсване, се установява стоп режим на текущите данни Ucc
      - след прекъсване, контролерът се установява в начално състояние Goto
Автоматично стартиране при първоначално включване на захранването no / Auto
Начално състояние на изходното реле (Статус), St ⌈‾⌉  /  ⌉_⌈
При достигане на  φ :   се нулира  / изходът се изключва, отчитането продължава End G / End C

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на енкодер към входа на ъгломер DAC6-3R

Рис.1

Схема на свързване на NPN енкодер към входа на контролера

Схема на свързване на PNP енкодер към контролер

Рис.2

Схема на свързване на PNP енкодер към входа на контролера с добавяне на резистор 2K

ИЛЮСТРАЦИЯ

Илюстрация на диск с шлицов датчик OV1-18.24.F

Илюстрационна схема за измерване на ъгли чрез използване на датчик OVM1-18.24.F с два дефазирани NPN изхода.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият контролер за измерване на ъгли или така наречения ъгломер DAC6-3R е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за преобразуване на постъпилите към него електрически импулси в ъглови величини (º). Контролерът визуализира измерените ъгли върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключат или включат електрическата верига, в която е включен.

Типови параметри на контролер за измерване на ъгли DAC6-3R

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
DAC6-3R / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
DAC6-3R / 220V220VAC ±10%4W (16mA)