Рефлектор за датчик, 82 мм BRT82C

Ø80mm, K=0.8, Полиакрил, 65ºC, Ø82x8.5mm

Цена 12 лв. без ДДС

Отражателят BRT82C за рефлекторни оптоелектронни датчици е с ефективна отражателна повърхнина ø80mm и отразяващ коефициент 0,8. Изработен е от полиакрил. Максимална работна температура 65ºC.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Рефлекторът ø82 се монтира на определено разстояние пред активната част на датчика. Неговото предназначение е да върне обратно излъчвания от оптичния датчик лъч. Той служи още и да ограничи разстоянието на действие на рефлекторния оптичен датчик.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Отразяваща ефективна повърхнина ø80 mm
Отразяващ коефициент, К 0,8
Работна температура (max) 65ºC
Габаритни размери Ø82 x 8.5 mm
Корпус Полиакрил

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на рефлектор BRT82C