Цифров терморегулатор TC4-1F/12-24V

T=(-99°...+650°C), Us=12÷24V ac/dc, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цена 154 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1F/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други изпълнителни механизми. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият едноканален терморегулатор TC4-1F е компактен микропроцесорен уред, който служи за отчитане и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът има един вход и два изхода. Входът на терморегулатора е предназначен за работа с 2-проводен или 3-проводен термодатчик Pt100. Изход “S” (Реле-1) служи за управление на нагревателя (охладителя), а изход “F” (Реле-2) е функционален и може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други елементи. Регулирането на температурата се извършва по обикновен двупозиционен закон на управление (ON-OFF). За да няма притракване на релейния контакт при превключване на изхода, фабрично е въведено ограничение на бързодействието му от 0,5 секунди. Чрез бутоните разположени на лицевия панел може да се зададе желаната температура на регулиране (T), хистерезиса (h) и режима на работа (Mode) - нагряване или охлаждане, а чрез промяна стойността на коефициента (d) може да се компенсира грешката на измерената температура, причинена от съпротивлението на присъединителния кабел на термодатчика. Може да се зададе температурата (F) и хистерезиса (b) на функционалния изход (Реле-2). Терморегулаторът се използва за автоматизиране на производствени и технологични процеси.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 4 разряда, h=14mm (височина)
Работен диапазон, T -99º... +650ºC
Хистерезис, h 0º... 30ºC
Хистерезис, b 0º... 50ºC
Захранващо напрежение, Us 12÷24V ac/dc (11÷31Vdc / 11÷27Vac)
Консумирана мощност, P 4W (150mA)
Изход S - Реле-1 4A / 220VAC (NO)
Изход F - Реле-2 4A / 220VAC (NO+NC)
Входове in-1, in-2, in-3, за свързване на термодатчик Pt100
Грешка при измерване на температурата ±0.5º / Tamb (+10º...+30ºC)
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ

Температура на регулиране (T) -99º... +650ºC
Температура на включване на функционалното Реле-2 (F) -99º... +650ºC
Хистерезис на регулиране (h) 0º... 30ºC
Хистерезис на функционалното Реле-2 (b) 0º... 50ºC
Режим на работа (Mode) - нагряване / охлаждане HEAT / CooL
Корекционен коефициент (d) 0º... -9.9ºC

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на 3-проводен термодатчик Pt100 към термоконтролер TC4-1F и TC4-2F

Рис.1

Свързване на 3-проводен сензор Pt100 към терморегулатора

Схема на свързване на 2-проводен термодатчик Pt100 към термоконтролер TC4-1F и TC4-2F

Рис.2

Свързване на 2-проводен сензор Pt100 към терморегулатора

Свързване на температурен сензор с удължен кабел

Схема на свързване на термодатчик Pt100 с удължен 3-проводен кабел към термоконтролер TC4-1F и TC4-2F

Рис.3

Препоръчителен начин на удължаване на 2-проводен сензор Pt100 с 3-проводен кабел (RL1 = RL2 = RL3 < 150Ω).

Схема на свързване на термодатчик Pt100 с удължен 2-проводен кабел към термоконтролер TC4-1F и TC4-2F

Рис.4

Удължаване на 2-проводен сензор Pt100 с 2-проводен кабел, (RL1 + RL2 < 4Ω)

Време-диаграма на регулиране на температурата

Диаграма на регулиране на температурата с терморегулатор TC4-1F и TC4-2F

Процес на регулиране на температурата “on/off” на термоконтролер TC4-1F

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1F е електронно устройство, което служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Температурният контролер използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Основно предназначение на едноканалния термоконтролер е да визуализира и регулира измерената температура чрез включване и изключване на електрическата верига, в която е включен.

Типови параметри на термоконтролер TC4-1F

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TC4-1F / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC4W (150mA)
TC4-1F / 220V220VAC ±10%5W (20mA)