Цифров терморегулатор за DIN-шина TC4-1L/220V

T=(-99°...+650°C), Us=220Vac, Изход 4A/220V, 86x70x58mm

Цена 150 лв. без ДДС

Едноканалният цифров терморегулатор TC4-1L/220V за монтаж на DIN-шина е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off".

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият едноканален терморегулатор TC4-1L е предназначен за монтаж на DIN-шина M35. Представлява компактен микропроцесорен уред, който служи за отчитане и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Терморегулаторът има един вход и един изход. Входът на терморегулатора е предназначен за работа с 2-проводен или 3-проводен термодатчик Pt100, а изходът му е релеен контакт. Регулирането на температурата се извършва по обикновен двупозиционен закон на управление (ON-OFF). За да няма притракване на релейния контакт при превключване на изхода, фабрично е въведено ограничение на бързодействието му от 0,5 секунди. Чрез бутоните разположени на лицевия панел може да се зададе желаната температура на регулиране (T), хистерезиса (h) и режима на работа (Mode) - нагряване или охлаждане, а чрез промяна стойността на коефициента (d) може да се компенсира грешката на измерената температура, която се получава от съпротивлението на присъединителния кабел на термодатчика. Термоконтролерът се използва при автоматизиране на производствени, технологични и други процеси

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 4 разряда, h=14mm (височина)
Работен диапазон, T -99º... +650ºC
Хистерезис, h 0º... 30ºC
Захранващо напрежение, Us 220VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4W (16mA)
Изход (S1, S2) - реле 4A / 220VAC
Входове in-1, in-2, in-3, за свързване на термодатчик Pt100
Грешка при измерване на температурата ±0.5º / Tamb (+10º...+30ºC)
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 86х70х58 mm, DIN35-70

ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ

Температура на регулиране (T) -99º... +650ºC
Хистерезис (h) 0º... 30ºC
Режим на работа (Mode) - нагряване / охлаждане HEAT / CooL
Корекционен коефициент (d) 0º... -9.9ºC

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на 3-проводен термодатчик Pt100 към термоконтролер TC4-1L и TC4-2L

Рис.1

Свързване на 3-проводен сензор Pt100 към терморегулатора

Схема на свързване на 2-проводен термодатчик Pt100 към термоконтролер TC4-1L и TC4-2L

Рис.2

Свързване на 2-проводен сензор Pt100 към терморегулатора

Свързване на температурен сензор с удължен кабел

Схема на свързване на термодатчик Pt100 с удължен 3-проводен кабел към термоконтролер TC4-1L и TC4-2L

Рис.3

Препоръчителен начин на удължаване на 2-проводен сензор Pt100 с 3-проводен кабел, (RL1 = RL2 = RL3 < 150Ω)

Схема на свързване на термодатчик Pt100 с удължен 2-проводен кабел към термоконтролер TC4-1L и TC4-2L

Рис.4

Удължаване на 2-проводен сензор Pt100 с 2-проводен кабел, (RL1 + RL2 < 4Ω)

Време-диаграма на регулиране на температурата

Диаграма на регулиране на температурата с терморегулатор TC4

Процес на регулиране на температурата “on/off” на термоконтролер TC4-1L

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус DIN-70 на контролер за монтаж на шина

Кратко описание

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1L е електронно устройство, което служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99º до +650ºC. Температурният контролер използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Основно предназначение на едноканалния термоконтролер е да визуализира и регулира измерената температура чрез включване и изключване на електрическата верига, в която е включен.

Типови параметри на термоконтролер TC4-1L

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
TC4-1L / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
TC4-1L / 220V220VAC ±10%4W (16mA)