Защитна оптична бариера SLC4-08-060

Sn=0÷10m, H=480mm, n=8, a=60mm, Us=24V ac/dc, Изход-реле 1A/220V, IP65

Цена 440 лв. без ДДС

Защитната оптична бариера SLC4-08-060 има 8 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 60mm един от друг. Оптичната бариера се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x33x480mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 10m. Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела. Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.
Опция: Sn=16m (Цена х1.60); Sn=20m (Цена х1.8)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитната светлинна завеса от серията SLC4 е специализирано изделие, което се използва за обезопасяване на машини и други движещи се елементи от случайна интервенция, както и за предпазване на оператори на машини от нежелани травми. Степента на защита на оптичната бариера за безопасност е IP65. Може да се монтира в открити и закрити помещения.
Оптичната бариера се състои от следните елементи: Излъчвател (SLC4 / E), Приемник (SLC4 / R), Контролер (SLC4 / C) и два свързващи кабела (SLC4-Cable). Излъчвателят и приемникът са насочени един срещу друг и са свързани помежду си с инфрачервени светлинни лъчи (оптични оси). При нормална работа изходното реле на контролера е включено и през оперативната верига преминава ток (LED “Relay”- свети). Ако само един от лъчите бъде прекъснат, то изходното реле на контролера се изключва и прекъсва тока в оперативната верига (LED “Relay”- изгасва). Възстановяване работата на светлинната завеса и включването на изходното реле се осъществява, чрез еднократно натискане на бутон “Reset” разположен на лицевия панел на контролера. Може да се използва и дублиращ външен бутон “Reset”, включен между клеми 1 и 5 на контролера. Светлинната завеса работи в автоматичен режим ако клемите 1 и 5 са свързани на късо.
За прецизна работа на защитната светлинна завеса, нейната работна дистанция е разделена на два диапазона: 0 ÷ 2.50 m и 2.50 ÷ 10 m. Работният диапазон се избира с помощта на малък превключвател разположен в долната задна част на излъчвателя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие, Sn 0... 10 m (Опция: 16m; 20m)
Височина на бариерата, H 480 mm
Брой оптични лъчи (оси), n 8
Разстояние между лъчите (осите), a 60 mm
Захранващо напрежение, Us 24 V AC/DC ±10%
Изход - Реле (1 x NC) 1А / 220VAC (2A, Fuse)
Собствена консумация, Is 90 mA
Време на реакция (ON - OFF) 100 ms
Времезадръжка при включване (OFF - ON) 400 ms
Работна температура, Tamb -20º…+50º C
Степен на защита - излъчвател (приемник) IP65
Степен на защита - контролер IP40
Индикатор на захранващото напрежение LED (зелен)
Индикатор за състоянието на изходното реле LED (червен)
Свързване: контролер - излъчвател (приемник) Кабел със съединители "Canon-9" (м) - "Конектор М12" (ж)
Свързване на контролера Клеморед
Размери на контролера (за DIN шина M35) 86х35х58 mm

Окомплектовка

Схема на свързване

Схема на свързване на защитна оптична бариера SLC4

.

Свързващ кабел ( контролер - излъчвател; контролер - приемник )

Диаграма на свързващ кабел за защитна оптична бариера SLC4

Изработка на кабели по заявка:  Ценова листа ...

Габаритни размери на излъчвателя - приемника (mm)

Размери на излъчвател и приемник на защитна оптична бариера SLC4

.

Начин на монтаж на излъчвателя и приемника с помощта на крепежни планки

Начин на монтаж на излъчвател и приемник на защитна оптична бариера SLC4

.

Крепежни планки

Крепежни планки за защитна оптична бариера SLC4

.

Размери на монтажни планки за защитна оптична бариера SLC4

Контролер SLC4-32C

Контролер за защитна оптична бариера SLC4

.

Габаритни размери на контролер SLC4-32C

ТИПОВИ ПАРАМЕТРИ НА ЗАЩИТНА ОПТИЧНИ БАРИЕРИ SLC4

Наименование, ТИП Брой лъчи, n Разстояние между лъчите, a /mm/ Ефективна височина на действие, h /mm/ Височина на бариерата, H /mm/
SLC4-08-030830210270
SLC4-08-060860420480
SLC4-16-0301630450510
SLC4-16-0601660900960
SLC4-24-0302430690750
SLC4-24-060246013801440
SLC4-32-0303230930990
SLC4-32-060326018601920

Галерия