office@esa-control.com

Безконтактни датчици и електронни устройства
 

ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ   

Екипът на фирма "ЕСА Контрол" е с традиции в областта на автоматизацията от 1999г. Фирмата е специализирана в производството на електронни средства за автоматизация, това са: безконтактни индуктивни датчици и сензори, оптоелектронни датчици, капацитивни датчици, магнитни датчици, аналогови и цифрови време-релета, таймери, цифрови броячи на импулси, броячи на метри, оборотомери, честотомери, скоростомери и други устройства. Технически данни и подробности за изделията можете да научите от настоящия сайт, който ще е в помощ на всеки един инженерингов екип и на всеки специалист при решаването на задачи свързани с автоматизацията на производственни процеси. Гаранционният срок на предлаганите от нас изделия е 36 месеца. Голяма част от изделията поддържаме на склад и можем да доставим веднага, на посочен от Вас адрес. Ползвайки нашите продукти, Вие ще получите високо качество на приемливи цени!

Безконтактни индуктивни датчици и сензори

Индуктивни датчици

Оптични и оптоелектронни датчици и сензори, фото-датчици

Оптични датчици

Безконтактни капацитивни датчици и сензори

Капацитивни датчици

Индуктивни датчици с конектор (куплунг)

Датчици с куплунг

Магнитни датчици и сензори

Магнитни датчици

Оптични шлицови датчици и сензори, фото-датчици

Шлицови датчици

Оптични и светлинни бариери и завеси за защита

Оптични бариери

Индуктивни датчици за текстилната промишленост

Специализирани датчици

Цифрови релета за време и таймери

Цифрови таймери

Осем-разряден цифров брояч на метри

Осем цифров брояч на метри

Енкодери, фотоелектрични растерни преобразуватели - ФРП

Енкодери

Шест-разрядни цифрови броячи

Броячи на импулси

Датчици за скоростен контрол

Скоростни датчици

Шест-разрядни цифрови броячи на метри

Броячи на метри

Шест-разрядни цифрови оборотомери

Цифрови оборотомери

Шест-разрядни цифрови честотомери

Цифрови честотомери

Аналогови времерелета и таймери

Аналогови времерелета

Шест-разрядни цифрови скоростомери

Цифрови скоростомери

Шест-разрядни цифрови термоконтролери

Цифрови термоконтролери

Оптоелектронни датчици за етикети

Етикетни датчици

 
Copyright ©  www.esa-control.com