office@esa-control.com

 

3-проводни безконтактни индуктивни датчици за контрол на обороти
за постоянен ток (DC)


Това са 3-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток, които се използват за следене на минимално допустимите обороти на валове и минимално допустимата скорост на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчиците регистрират скоростта на преминаване на метални предмети пред активната им част. При скорост по-голяма от зададената изходът на датчиците е включен, а при скорост по-малка от зададената изходът им е изключен. Индуктивните датчици и сензори за контрол на скорост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Индуктивен датчик ISМ1-18.11.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор ISМ1-18.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М18 за постоянен ток с метален корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP1-18.11.К   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор ISP1-18.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 68лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISМ1-30.11.К   Sn=9.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор ISМ1-30.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М30 за постоянен ток с метален корпус M30x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 72лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP1-30.11.К   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор ISP1-30.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISМ1-40.11.К   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик М40, сензор ISМ1-40.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 74лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP1-40.11.К   Sn=24mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик М40, сензор ISP1-40.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 72лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP3-60.11.К   Sn=12.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор ISP3-60.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода, като единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпващите импулси. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com