office@esa-control.com

 

Цифрови контролери за измерване на ъгли

Цифровите контролери за измерване на ъгли са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в ъглови величини и визуализирането им върху цифров дисплей.

Цифров контролер DAC6-1R / 12÷24V,   φ=(-999°59' ÷ 9999°59'),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

DAC6-1R / 12÷24V

Цифров контролер за измерване на ъгли DAC6-1R/24V

Цифровият контролер DAC6-1R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от -999°59' до 9999°59'. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Контролерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 90лв. без ДДС

Цифров контролер DAC6-1R / 220V,   φ=(-999°59' ÷ 9999°59'),   Us=220Vac,   95x49x113mm

DAC6-1R / 220V

Цифров контролер за измерване на ъгли DAC6-1R/220V

Цифровият контролер DAC6-1R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от -999°59' до 9999°59'. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Контролерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 94лв. без ДДС

Цифров контролер DAC6-3R / 12÷24V,   φ=(0.01° ÷ 9999.99°),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

DAC6-3R / 12÷24V

Цифров контролер за измерване на ъгли DAC6-3R/12-24V

Цифровият контролер DAC6-3R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от 0,01° до 9999,99°. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Може да се зададе граничен ъгъл "φ" при достигането на който се изключва изходното реле на контролера. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 116лв. без ДДС

Цифров контролер DAC6-3R / 220V,   φ=(0.01° ÷ 9999.99°),   Us=220Vac,   95x49x113mm

DAC6-3R / 220V

Цифров контролер за измерване на ъгли DAC6-3R/220V

Цифровият контролер DAC6-3R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от 0,01° до 9999,99°. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Може да се зададе граничен ъгъл "φ" при достигането на който се изключва изходното реле на контролера. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 120лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com